Srpska Škola Sveti Georgije

Poštovani roditelji,

Dobro došli na internet stranice dopunske škole srpskog jezika Sv. Georgije. Uvidevši preku potrebu da naša deca ne zaborave svoj jezik, svoje pismo i svoje poreklo pokrenuli smo školu srpskog jezika u Kopenhagenu.

Nastava se izvodi u prostorijama crkve, subotom od 16.00 do 18.30 časova. Budući da dansko društvo ne finansira aktivnosti crkve i škole maternjeg jezika, neophodno je da se sami organizujemo i zajedničkim snagama našu decu izvedemo na pravi put kako bi znala svoje poreklo i maternji jezik.

Vrata naše škole su otvorena za svu decu i mlade uzrasta od 5 do 18 godina koji žele da nauče svoj maternji jezik, jezik svojih roditelja, predaka ili prijatelja.

Finansijska sredstva parohije su ograničena i isključivo zavise od dobrovoljnih priloga i uplate parohijala, a posao na duhovnoj i kulturnoj obnovi srpske zajednice u Danskoj je ogroman i zahteva ne samo novac nego i aktivnu pomoć u vidu dobrovoljnog rada.

Pomozite koliko možete, ne samo u novcu, nego i aktivnim ličnim angažmanom. Ako budemo čekali da to za nas neko drugi uradi ili da padne sa neba, onda se nikad nećemo pomeriti  iz sadašnje situacije i nešto za naša pokolenja obezbediti.

Crkveni odbor u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Kopenhagenu će u narednom periodu raditi na tome, da se naša škola uveže u sistem dopunskih škola Ministarstva prosvete Republike Srbije.

       Za sve informacije u vezi dopunske nastave  obratite se Aniti na broj: 24890005

otac Aleksandar

Praktične informacije

Kako bi se učenici i učiteljice nesmetano mogli usredsrediti na učenje i predavanje jezika neophodno je da deca imaju svoj pribor i odštampan nastavni materijal koji možete preuzeti u elektronskoj formi na desnoj strani ekrana.

Od školskog pribora neophodno je da deca imaju:

– svesku sa linijama (poželjno sa tvrdim koricama)

– olovku, gumicu i šiljalo/oštrač

– drvene bojice

– mapu (fasciklu)

– užinu

Istovremeno je neophodno da svake subote imamo po 2 dežurna roditelja čiji je zadatak da pripaze na decu u pauzi između časova, a koja se igraju ispred crkve. Dužnost dežurnih roditelja ali i svih ostalih roditelja je da, nakon nastave, pospreme i pometu sale koje trebaju biti spremne za nedeljnu službu u hramu. Dežurstva roditelja će biti na osnovu pripremljenog rasporeda. Eventualne zamene dežurstava roditelji dogovaraju između sebe.

Ovde možete preuzeti upisni list i E-knjige

Upisni list možete popuniti u adobe reader i odštampati.