Pravoslavna imena

A.

Avakum – jevrejski – ljubav božja, biblijsko ime
Avelj – jevrejski – lahor, biblijsko ime
Avra – od Avram
Avram – jevrejski – uzvišeni otac, biblijsko ime
Agapija – grčki – ljubav, kalendarsko ime
Agapije – grčki – voljeni, ime hrišćanskog svetitelja
Agata – grčki – dobra, blaga, kalendarsko ime 
Agaton – grčki – blago, dobro, ime hrišćanskog svetitelja
Agatonik – grčki – dobro, pobeditelj, ime hrišćanskog svetitelja
Agna – grčki – čista, neporočna, kalendarsko ime
Adam – jevrejski – čovek od zemlje stvoren, biblijsko ime prvog čoveka
Adrijan – ime nastalo po gradu Hadriji
Adrijana – ženski oblik prema muškom imenu Adrijan
Azarija – jevrejski – božja pomoć, biblijsko ime
Akim – jevrejski – Bog podiže, biblijsko ime
Aksa – od Aleksija
Aksenija – ženski oblik prema muškom imenu Aksenije
Aksentije – grčki – onaj koji uveličava, ime hrišćanskog svetitelja
Aleksa – od Aleksandar, Aleksije
Aleksandar – zaštitnik ljudi
Aleksandra – grčki – ženski oblik prema muškom imenu Aleksandar…, ime hrišćanske svetiteljke
Aleksija – ženski oblik prema muškom imenu Aleksije
Aleksije – grčki – onaj koji donosi pomoć, ime hrišćanskog svetitelja
Alenka – izvedeno od Alen(a)+ka
Amalija – grčki – nežna
Ana – jevrejski – milost, zahvalnost, biblijsko ime
Anastazije – varijanta imena Anastasije 
Anastas – od Anastasije
Anastasij – od Anastasije
Anastasija – grčki – ona koja je vaskrsla, ime hrišćanske svetiteljke
Anastasije – grčki – onaj koji je vaskrsao
Anatolije – grčki – istok, ime hrišćanskog svetitelja
Angela – prevod grčkog imena Angelos – vesnik, poslanik
Angelina – prevod grčkog imena Angelos – vesnik, poslanik
Andra – od Andrej, Andreja
Andrej – grčki – hrabar, muževan
Andreja – od Andrej
Andrija – od Andrej
Andrijana – izvedeno od muškog imena Andrij(a)+ana
Anđa – od Anđelija
Anđelija – prevod grčkog imena Angelos – vesnik, poslanik
Anđelka – prevod grčkog imena Angelos – vesnik, poslanik
Anđelko – izvedeno od Anđel+ko
Anika – izvedeno od An(a)+ika
Anica – izvedeno od An(a)+ica
Anka – izvedeno od An(a)+ka
Antonija – ženski oblik prema muškom imenu Antonije
Antonije – rimsko porodično ime
Anja – hipokoristik od Ana
Apostol – grčki – poslanik Božji
Aranđel – grčki – starešina anđela, prvi anđeo
Ariton – od Hariton
Arsa – od Arsen, Arsenije
Arsen – od Arsenije
Arsenije – grčki – junačan, uzvišen, ime hrišćanskog svetitelja
Aska – ime postalo od Aksa metatezom
Aspazija – grčki – prijatna, mila, ime hrišćanske svetiteljke
Atanasija – grčki – besmrtna, ime hrišćanske svetiteljke
Atanasije – grčki – besmrtan, ime hrišćanskog svetitelja
Aćim – od Akim
Afrodita – grčki – ime boginje lepote i ime hrišćanske svetiteljke
Aca – od Aleksa, Aleksandar, Aleksije
Acko – izvedeno ime
Aco – od Aleksa, Aleksandar, Aleksej

B.
Bagreš – izvedeno ime – crven, purpuran 
Baja – izvedeno od Bratislav, Bratoljub, ili hipokoristik od brat
Bajalac – zaštitno ime
Bajčeta – izvedeno od Bajč(e)+eta
Bakonja – izvedeno ime, u Vukovom rečniku bakonja znači… veliki gospodin
Bala – izvedeno ime od Bratislav, Bratoljub
Balota – izvedeno ime od Bal(a)+ota
Balša – izvedeno ime ob Bal(a)+ša
Ban – moguće je da je od avarskog, odnosno persijskog bajan …- vojvoda, ili hipokoristik od Branimir, Branislav
Baoša – isto ime kao Balša 
Batrić – izvedeno ime od brat
Bacan – izvedeno ime od Bac(a)+an
Beklimir – složeno ime od slovenskih osnova
Belislav – složeno ime od slovenskih osnova
Belka – izvedeno od korena bel+ka
Belovuk – složeno ime od slovenskih osnova
Beloslav – složeno ime od slovenskih osnova
Beločaj – složeno ime od slovenskih osnova
Berivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Berisav – isto ime kao Berislav
Berisava – složeno ime od slovenskih osnova
Berislav – složeno ime od slovenskih osnova
Berislava – složeno ime od slovenskih osnova
Bećir – tursko ime – prvenac, …uzeto kao zaštitno kod pravoslavnog življa
Bigren – može biti da je izvedeno od bigra (vrsta kamena)…, uzeto kao zaštitno ime
Biljan – muški oblik prema ženskom imenu Biljana
Biljana – 
Bisa – od Bisera, Biserka
Bisenija – izvedeno od korena imenice biser i nastavka -enija
Biser – stara slovenska pozajmica uzeta za lično ime… u novije vreme prema ženskim imenima Bisera i Biserka
Bisera – ženski oblik prema muškom imenu Biser
Biserka – ženski oblik prema muškom imenu Biser
Blaga – od Blagomirka, Blagorodna
Blagica – izvedeno od korena blag+ica
Blagovan – izvedeno od korena Blag+ovan
Blagoje – izvedeno od korena Blag+oje
Blagomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Blagomirka – izvedeno od muškog imena Blagomir+ka
Blagorodna – prevod grčkog imena Evgenija
Blagota – izvedeno od korena Blag+ota
Blaža – od Blagoje
Blažan – izvedeno od Blaž(a)+an
Blaženija – izvedeno od Blažen(a)+ija
Blaško – izvedeno od Blaž(a)+ko
Boban – hipokoristik od Slobodan
Bogdaboj – složeno ime od elemenata Bog, da i boj
Bogdan – prevod grčkog imena – dat od Boga
Bogdana – ženski oblik prema muškom imenu Bogdan
Bogdanka – ženski oblik prema muškom imenu Bogdan
Bogeta – izvedno od Bog(a)+eta
Bogivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Bogimir – složeno ime od slovenskih osnova
Boginja – izvedeno od korena bog+inja
Bogić – izvedeno od korena Bog+ić
Bogiša – izvedeno od korena Bog+iša
Bogmil – složeno ime od slovenskih osnova
Bogoboj – prevod grčkog imena !!Timoljeoz!!
Bogovid – složeno ime od slovenskih osnova
Bogoje – izvedeno od korena Bog+oje
Bogoljub – prevod grčkog imena Teofilos
Bogomir – složeno ime od slovenskih osnova
Bogosav – složeno ime od slovenskih osnova 
Bogosava – složeno ime od slovenskih osnova
Bogoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Bogoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Bodin – 
Boža – od Božidar, Bogoljub, Bogoslav
Božana – prevod grčkog imena !!Ljeofanh!!
Božanka – izvedeno od Božan(a)+ka
Božidar – prevod grčkog imena Teodoros
Božidarka – ženski oblik prema muškom imenu Božidar
Božil – izvedeno od Bož(a)+il
Božimir – složeno ime od slovenskih osnova
Božin – izvedeno od Bož(a)+in
Božica – izvedeno od Bož(a)+ica
Božur – naziv cveća uzet za lično ime
Božurka – izvedeno od muškog imena Božur+ka…, a može biti da je postalo od naziva cveća božur
Boja – od Bogoslava, Bojana
Bojan – izvedeno od Boj(a)+an
Bojana – ženski oblik prema muškom imenu Bojan
Bojimir – složeno ime od slovenskih osnova
Bojislav – složeno ime od slovenskih osnova
Bojka – izvedeno od Boj(a)+ka
Bojko – izvedeno od Boj(a)+ko
Bojomir – složeno ime od slovenskih osnova
Bojčin – izvedeno od Bojč(e)+in
Boka – od Bogoslav, Božidar
Boljebrat – složeno ime od slovenskih osnova
Boljedrag – složeno ime od slovenskih osnova
Boljedrug – složeno ime od slovenskih osnova
Boljemir – složeno ime od slovenskih osnova
Boljen – izvedeno od korena prvog dela imena Boljemir, Boljesav
Boljerad – složeno ime od slovenskih osnova
Boljeslav – složeno ime od slovenskih osnova
Bolješa – izvedeno od imena Boljemir
Boranka – izvedeno od Boran(a)+ka
Borivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Borika – izvedeno od korena bor+ika
Borinka – izvedeno od korena bor+inka
Boris – od Borislav
Borisav – složeno ime od slovenskih osnova
Borisava – složeno ime od slovenskih osnova
Borislav – složeno ime od slovenskih osnova
Borislava – složeno ime od slovenskih osnova
Borislavka – izvedeno od muškog imena Borislav+ka
Boriša – izvedeno od korena bor+iša
Borjana – izvedeno od korena bor+jana
Borjanka – izvedeno od Borjan(a)+ka
Borka – izvedeno od korena bor+ka
Borko – izvedeno od korena bor+ko
Boroslav – složeno ime od slovenskih osnova
Bosa – od Bosiljka
Bosilj – grčki – carski
Bosiljka – grčki – carsko, naziv cveća uzet za lično ime
Bosiljko – izvedeno od Bosilj+ko
Bosna – izvedeno od Bos(a)+na
Boško – izvedeno od Bož(a)+ko
Brajimil – složeno ime od slovenskih osnova
Brajisav – složeno ime od slovenskih osnova
Brajislav – složeno ime od slovenskih osnova
Branibor – složeno ime od slovenskih osnova
Branivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Branimir – složeno ime od slovenskih osnova
Branimira – složeno ime od slovenskih osnova
Branimirka – izvedeno od muškog imena Branimir+ka
Branisav – složeno ime od slovenskih osnova
Branisava – složeno ime od slovenskih osnova
Branislav – složeno ime od slovenskih osnova
Branislava – složeno ime od slovenskih osnova
Branka – izvedeno od korena bran+ka
Brankica – izvedeno od Brank(a)+ka
Branko – izvedeno od korena bran+ko
Branomir – složeno ime od slovenskih osnova
Bratan – izvedeno od korena brat+an
Brativoj – složeno ime od slovenskih osnova
Brativoje – varijanta imena Brativoj
Bratimil – složeno ime od slovenskih osnova
Bratimir – složeno ime od slovenskih osnova
Bratisava – složeno ime od slovenskih osnova
Bratislav – složeno ime od slovenskih osnova
Bratislava – složeno ime od slovenskih osnova
Bratoje – izvedeno od korena brat+oje
Bratoljub – složeno ime od slovenskih osnova
Bratomil – složeno ime od slovenskih osnova
Bratomir – složeno ime od slovenskih osnova
Bratoneg – složeno ime od slovenskih osnova
Bratonjeg – složeno ime od slovenskih osnova
Bratoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Braca – hipokoristik od brat
Brena – od Obrenija
Buba – od Ljubinka, Ljubica
Buda – izvedeno od Budimir, Budislav
Buda – od Budimirka, Budislava
Budivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Budika – izvedeno od Bud(a)+ika
Budimila – složeno ime od slovenskih osnova
Budimir – složeno ime od slovenskih osnova 
Budimira – složeno ime od slovenskih osnova
Budimirka – izvedeno od muškog imena Budimir+ka
Budinko – izvedeno od Budin+ko
Budisav – složeno ime od slovenskih osnova
Budislav – složeno ime od slovenskih osnova
Budislava – složeno ime od slovenskih osnova
Budmil – složeno ime od slovenskih osnova
Budomir – složeno ime od slovenskih osnova
Butka – izvedeno od Bud(a)+ka

V.


Vaistina – u istinu
Valentina – ženski oblik prema muškom imenu Valentin
Valerija – ženski oblik prema muškom imenu Valerije
Valerije – varijanta imena Valerij
Valtazar – jevrejski – neka Bel pomogne caru, …biblijsko ime vavilonskog cara
Vanda – poljsko ime
Vanđel – od Evangel – dobar vesnik
Vanja – od Vladana, Ivana, Ivanka
Vanja – ruski – hipokoristik od Ivan
Varvara – grčki – žena koja ne pripada grčkom etnosu…, ime hrišćanske svetiteljke
Vartolomej – ime jednog od dvanaestorice apostola
Vasa – od Vasilije
Vasil – grčki – carski, varijanta imena Vasilije
Vasilija – ženski oblik prema muškom imenu Vasilije
Vasilije – grčki – carski, ime hrišćanskog svetitelja
Vasilica – prevod grčkog imena Vasilisa – carica, kalendarsko ime
Vasilka – izvedeno od muškog imena Vasil+ka
Vasilj – varijanta imena Vasil
Vasiljka – izvedeno od muškog imena Vasilj+ka
Vasiljko – izvedeno od Vasilj+ko
Vaska – izvedeno od Vas(a)+ka
Vasko – izvedeno od Vas(a)+ko
Vaskrsije – prevod grčkog imena Anastasios – onaj koji je vaskrsao
Vedran – izvedeno od osnove prideva vedar
Vedrana – izvedeno od Vedr(a)+ana
Vekoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Vela – od Velibor, Velimir
Velan – izvedeno od Vel(a)+an
Velen – izvedeno od Vel(a)+en
Velibor – složeno ime od slovenskih osnova
Veliborka – izvedeno od muškog imena Velibor+ka
Velizar – prevod grčkog imena !!Belisarioz!!
Velizarka – izvedeno od muškog imena Velizar+ka
Velika – pridev veliko uzet za lično ime
Velimir – složeno ime od slovenskih osnova
Velinka – izvedeno od Vel(a)+inka
Velisav – složeno ime od slovenskih osnova
Velislav – složeno ime od slovenskih osnova
Veličko – izvedeno od Velič+ko
Veliša – izvedeno od Vel(a)+iša
Velja – od Velimir, Velislav
Veljko – izvedeno od Velj(a)+ko
Vema – isto ime kao Fema
Vemija – isto ime kao Femija
Vera – prevod grčkog imena !!Pistiz!!, jedno od hrišćanskih vrlina…, ime hrišćanske svetiteljke
Veran – izvedeno od od ženskog imena Ver(a)+an
Verka – izvedeno od Ver(a)+ka
Verko – izvedeno od od ženskog imena Ver(a)+ko
Verna – izvedeno od Ver(a)+na
Veroljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Veronika – ime hrišćanske svetiteljke
Verosava – složeno ime nastalo u novije vreme
Veroslav – složeno ime nastalo u novije vreme
Veroslava – složeno ime nastalo u novije vreme
Veruša – izvedeno od Ver(a)+uša
Vesa – od Veselin
Vesela – pridev veseo uzet za lično ime
Veselin – izvedeno od prideva vesel+in
Veselinka – izvedeno od muškog imena Veselin+ka
Veselko – izvedeno od prideva vesel+ko
Veska – izvedeno od Ves(a)+ka
Vesko – izvedeno od Ves(a)+ko
Vesna – ime slovenske boginje proleća
Veta – od Jelisaveta, Saveta
Vid – ime hrišćanskog svetitelja, hipokoristik od Vidosav
Vida – od Vidoslava
Vidak – izvedeno od korena vid+ak
Vidan – izvedeno od korena vid+an
Viden – izvedeno od korena vid+en
Vidislav – složeno ime od slovenskih osnova
Vidna – izvedeno od Vid(a)+na
Vidoje – izvedeno od korena vid+oje
Vidojka – izvedeno od Vid(a)+ojka
Vidojko – izvedeno od Vidoj(e)+ko
Vidomir – složeno ime od slovenskih osnova
Vidosav – složeno ime od slovenskih osnova
Vidosava – složeno ime od slovenskih osnova
Vidoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Vidoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Vikentije – grčki – pobedilac – kalendarsko ime
Viktor – pobedilac
Vilotije – varijanta imena Filotej
Vinka – ženski oblik prema muškom imenu Vinko
Vinko – pobedilac – kalendarsko ime
Viorka – od rumunskog imena Viorica – ljubičica
Visarion – grčki – šumski čestar, ime hrišćanskog svetitelja
Vita – od Vitomir, Vitoslav
Vitalije – životni – ime hrišćanskog svetitelja
Vitana – izvedeno od Vit(a)+ana
Vitodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Vitodraz – složeno ime od slovenskih osnova
Vitomir – složeno ime od slovenskih osnova
Vitomirka – izvedeno od muškog imena Vitomir+ka
Vitoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Vićentije – grčki – pobedilac – kalendarsko ime
Višesava – složeno ime od slovenskih osnova
Višeslav – složeno ime od slovenskih osnova
Višeslava – složeno ime od slovenskih osnova
Višnja – praslovenski naziv drveta i ploda uzet za lično ime
Vjera – ijekavska varijanta imena Vera
Vlad – od Vladimir, Vladislav
Vlada – od Vladimir, Vladislav
Vladan – izvedeno od korena vlad+an 
Vladana – ženski oblik prema muškom imenu Vladan
Vladanka – izvedeno od muškog imena Vladan+ka
Vladeta – izvedeno od korena vlad+eta
Vladimir – složeno ime od slovenskih osnova
Vladimirka – ženski oblik prema muškom imenu Vladimir+ka
Vladisav – složeno ime od slovenskih osnova
Vladisava – složeno ime od slovenskih osnova
Vladislav – složeno ime od slovenskih osnova
Vladislava – složeno ime od slovenskih osnova
Vladihna – izvedeno od korena Vlad+iha
Vladica – izvedeno od korena Vlad+ica
Vladoje – izvedeno od korena vlad+oje
Vladomir – složeno ime od slovenskih osnova
Vlajislav – složeno ime od slovenskih osnova
Vlajko – izvedeno od Vlaj(a)+ko
Vlajča – izvedeno od Vlaj(a)+ko
Vlasije – ime hrišćanskog svetitelja
Vlastimir – složeno ime od slovenskih osnova
Vlastimira – ženski oblik prema muškom imenu
Vlastimirka – izvedeno od muškog imena Vlastimir+ka
Vlatka – izvedeno od korena Vlad+ka
Vlatko – izvedeno od korena vlad+ko
Voja – od Vojislav, Radivoj
Vojan – izvedeno od korena voj+a
Vojdrag – složeno ime od slovenskih osnova
Vojevoj – složeno ime od slovenskih osnova
Vojimil – složeno ime od slovenskih osnova
Vojimir – složeno ime od slovenskih osnova
Vojimira – ženski oblik prema muškom imenu Vojimir
Vojimirka – izvedeno od muškog imena Vojimir+ka
Vojin – izvedeno od korena voj+in
Vojinka – izvedeno od muškog imena Vojin+ka
Vojislav – složeno ime od slovenskih osnova
Vojislava – složeno ime od slovenskih osnova
Vojka – izvedeno od korena Voj+ka
Vojkan – izvedeno od Vojk(o)+an
Vojkana – ženski oblik prema muškom imenu Vojkan
Vojko – izvedeno od korena Voj+ko
Vojmil – složeno ime od slovenskih osnova
Vojmir – složeno ime od slovenskih osnova
Vojneg – složeno ime od slovenskih osnova
Vojsil – složeno ime od slovenskih osnova
Vragoča – složeno ime od slovenskih osnova
Vratimir – složeno ime od slovenskih osnova
Vratisav – složeno ime od slovenskih osnova
Vratislav – složeno ime od slovenskih osnova
Vugdrag – složeno ime od slovenskih osnova
Vudrag – varijanta imena Vugdrag
Vuja – od Vuk, Vukoslav
Vujadin – izvedeno od Vuj(a)+adin
Vujan – izvedeno od Vuj(a)+an
Vujana – izvedeno od korena Vuj(a)+ana
Vujica – izvedeno od Vuj(a)+ica
Vujko – izvedeno od Vuj(a)+ko
Vujčeta – izvedeno od Vujč(e)+eta
Vuk – opšteslovenska reč indoevropskog porekla
Vuka – od Vukosava, Vukoslava
Vukadin – izvedeno od Vuk+adin
Vukajlo – izvedeno od Vuk+ailo
Vukan – izvedeno od Vuk+an
Vukana – izvedeno od korena Vuk+ana
Vukašin – izvedeno od Vukaš+in
Vukić – izvedeno od Vuk+ić
Vukica – izvedeno od korena Vuk+ica
Vukman – izvedeno od Vuk+man
Vukmil – složeno ime od slovenskih osnova
Vukmir – složeno ime od slovenskih osnova
Vukobrad – složeno ime od slovenskih osnova
Vukobrat – složeno ime od slovenskih osnova
Vukobrz – složeno ime od slovenskih osnova
Vukovoj – složeno ime od slovenskih osnova
Vukodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Vukol – grčko ime – pastir, ime hrišćanskog svetitelja
Vukoman – izvedeno od Vuk+oman
Vukomil – složeno ime od slovenskih osnova
Vukomir – složeno ime od slovenskih osnova
Vukosav – složeno ime od slovenskih osnova
Vukosava – složeno ime od slovenskih osnova
Vukosavka – izvedeno od muškog imena Vukosav+ka
Vukoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Vukoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Vukota – izvedeno od Vuk+ota
Vuksan – hipokoristik od Vukoslav
Vukša – izvedeno od Vuk+ša
Vule – izvedeno od imena Vuk, Vukosav, Vukovoj
Vuleta – izvedeno od Vul(e)+eta
Vulin – izvedeno od Vul(a)+in
Vulić – izvedeno od Vul(a)+ić
Vusana – varijanta imena Vuksana
Vučemil – složeno ime od slovenskih osnova
Vučen – izvedeno od Vuč(a)+en
Vučić – izvedeno od Vuč(a)+ić
Vučko – izvedeno od Vuč(a)+ko

G.


Gavra – od Gavran, Gavrilo
Gavran – ime ptice uzeto kao zaštitno lično ime
Gavrilo – jevrejsko ime – Bog je moja pomoć, biblijsko ime
Gaga – od Gordana, Dragana
Gaja – od Gavrilo
Gala – od Gavrila, Galina
Galina – prevod grčkog imena !!Galhuh!! – ime hrišćanske svetiteljke
Galja – od Gavrila, Galina
Gana – od Angelina, Dragana
Gane – od Gavrilo, Dragan
Gara – od Gavrilka, ime dato od milja crnomanjastoj deci
Gaspar – prevod grčkog imena !!Gasparhz!! iranskog porekla
Gvozden – pridev gvozden uzet za zaštitno lično ime 
Gvozdena – ženski oblik prema muškom imenu Gvozden
Gvozdenija – izvedeno od muškog imena Gvozden+ija
Gvozdenka – izvedeno od muškog imena Gvozden+ka
Gedeon – jevrejsko ime, onaj koji seče
Gela – od Angelina
Gena – od Angelina, Georgina
Genadije – grčko ime – blagorodni, ime hrišćanskog svetitelja
Georgija – ženski oblik prema muškom imenu Georgije
Georgije – grčko ime – zemljoradnik, ime hrišćanskog svetitelja
Gera – od Georgija, Georgina
Gerasim – grčko ime – pošten, kalendarsko ime
Gizdava – pridev gizdava uzet za lično ime
Gina – od Angelina
Gligor – od Gligorije
Gligorije – varijanta imena Grigorije
Gliša – od Gligor, Gligorije
Goda – od Godimirka, Gordana
Godimirka – izvedeno od muškog imena Godimir+ka
Gojko – izvedeno od korena goj+ko
Gojna – izvedeno od korena goj+na
Golub – ime ptice uzeto kao lično ime
Goluban – izvedeno od Golub+an
Gora – od Gordana, Gorislava
Gora – ime koje dobija dete rođeno u planini
Goran – izvedeno od Gor(a)+an
Gorana – ženski oblik prema muškom imenu Goran
Goranka – izvedeno od muškog imena Goran+ka
Gorda – od Gordana
Gordan – od Gordijan
Gordana – prevod grčkog imena Gordianos…, a narod ovo ime vezuje za pridev gord
Gordanka – izvedeno od Gordan(a)+ka
Gordijan – prevod grčkog imena !!Gordianoz!! – ime hrišćanskog svetitelja
Gordijana – prevod grčkog imena !!Gordianoz!! – …narod ovo ime vezuje za pridev gord
Gorislav – složeno ime od slovenskih osnova
Gorica – izvedeno od Gor(a)+ica
Gorjana – izvedeno od Gor(a)+jana
Goroljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Gorčin – izvedeno od Gorč(a)+in
Gospava – izvedeno od imenice gosp(a)+ava
Gospojinka – izvedeno od imenice gosp(a)+ojinka
Gradibor – složeno ime nastalo u novije vreme
Gradimir – složeno ime od slovenskih osnova
Gradiša – izvedeno od korena grad+iša
Gradoje – izvedeno od korena grad+oje
Grgur – grčko ime – budan, pažljiv
Grdan – izvedeno od korena grd+an
Gregor – od Gregorije
Grigorije – grčko ime – budan, pažljiv, ime hrišćanskog svetitelja
Grlica – naziv ptice uzet za lično ime
Grozda – od Grozdana
Grozdan – muški oblik ženskog imena Grozdana
Grozdana – izvedeno od slovenskog korena grozd+ana
Grubač – izvedeno od korena grub+ač
Grubeša – izvedeno od korena grub+eša
Grubiša – izvedeno od korena grub+iša
Gruja – od Gruban, Grubaš
Grujica – izvedeno od Gruj(a)+ica

D.
Dabiživ – složeno ime od tri elementa: da, bi, živ
Dabislav – složeno ime od tri elementa: da, bi, slav
David – jevrejsko ime – voljeni, biblijsko ime
Davor – smatra se da je ovo ime božanstva rat u slovenskoj mitologiji
Davorijanka – izvedeno od muškog imena Davor+ijanka
Davorjanka – izvedeno od muškog imena Davor+janka
Davorka – izvedeno od muškog imena Davor+ka
Dada – od Danica, Darinka
Dalibor – slovensko ime preuzeto iz češkog jezika
Dalibora – ženski oblik prema muškom imenu Dalibor
Daliborka – izvedeno od muškog imena Dalibor+ka
Damana – ženski oblik prema muškom imenu Daman
Damaskin – nadimak hrišćanskog svetitelja 
Damiživ – složeno ime od tri elementa: da, mi, živ
Damijan – varijanta imena Damjan
Damijana – ženski oblik prema muškom imenu Damjan
Damjan – ime hrišćanskog svetitelja
Damjana – ženski oblik prema muškom imenu Damjan
Damjanka – izvedeno od muškog imena Damjan+ka
Damnjan – varijanta imena Damjan
Dan – jevrejsko ime – opravdao me Bog, biblijsko ime
Dana – od Bogdan, Danilo
Dana – od Danijela, Danica
Dane – od Bogdan, Danilo
Danijel – jevrejsko ime – Bog je moj sudija, biblijsko ime
Danijela – ženski oblik prema muškom imenu Danijel
Danika – izvedeno od Dan(a)+ika
Danila – od Danilo
Danilo – obično ga dobija dete rođeno danju
Danica – opšteslovenski naziv za jutarnju zvezdu uzet za lično ime
Danka – izvedeno od Dan(a)+ka
Danko – izvedeno od Dan(e)+ko
Danojka – izvedeno od Dan(a)+ojka
Danojlo – izvedeno od Dan(e)+ojlo
Danja – od Damnjanka, Danica
Dara – od Darija, Daroslava
Darija – ženski oblik prema muškom imenu Darije
Darinka – izvedeno od korena dar+inka
Darko – izvedeno od korena dar+ko
Dafina – grčki – ukrasno drvo
Daca – oda Danica, Dafina
Deja – od Desimir, Desislav
Dejan – izvedeno od Dej(a)+an
Dejana – ženski oblik prema muškom imenu Dejan
Delimir – složeno ime od turske deči deli – …hrabar i slovenskog korena mir
Desa – od Desanka, Desislava
Desanka – izvedeno od Des(a)+anka
Desivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Desimir – složeno ime od slovenskih osnova
Desimirka – izvedeno od muškog imena Desimir+ka
Desisava – izvedeno od muškog imena Desislav
Desislav – složeno ime od slovenskih osnova
Desislava – izvedeno od muškog imena Desislav
Deska – izvedeno od Des(a)+ka
Despot – grčki – gospodar
Deša – od Desanka, Desislava, Despina
Divna – pridev divna uzet za lično ime
Divoš – izvedeno od korena div+oš
Dima – od Vladimir, Dimitrije
Dimitra – ženski oblik prema muškom imenu Dimitar
Dimitrija – ženski oblik prema muškom imenu Dimitrije
Dimitrije – grčki – rod zemljin, ime hrišćanskog svetitelja
Dimšo – izvedeno od Dim(a)+šo, skraćeno od imena Dimitrije
Dina – od Dimitrina, Kostadina
Dionisije – grčki – posvećen bogu Dionisu, ime hrišćanskog svetitelja
Dmitar – varijanta imena Dimitrije
Dmitrofan – grčki – majka ga je pokazala, ime hrišćanskog svetitelja
Dobra – od Dobrivojka, Dobrosava
Dobra – od Dobromir, Dobroslav
Dobran – izvedeno od Dobr(a)+an
Dobrašin – izvedeno od Dobraš+in
Dobri – od Dobribrat, Dobrivoj
Dobrivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Dobrija – izvedeno od Dobr(a)+ija
Dobrila – ženski oblik prema muškom imenu Dobril
Dobrilo – izvedeno od Dobr(a)+ilo
Dobrinka – izvedeno od muškog imena Dobrin+ka
Dobrica – izvedeno od Dobr(a)+ica
Dobriša – izvedeno od Dobr(a)+iša
Dobroljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Dobromila – složeno ime od slovenskih osnova
Dobromir – složeno ime od slovenskih osnova
Dobrosav – složeno ime od slovenskih osnova
Dobrosava – složeno ime od slovenskih osnova
Dobroslav – složeno ime od slovenskih osnova
Dobroslava – složeno ime od slovenskih osnova
Dobrota – izvedeno od Dobr(a)+ota
Doja – od Dobroslava, Dovijana, Dostana
Doja – od Dobromir, Dobroslav
Dojna – izvedeno od Doj(a)+na
Dojčilo – izvedeno od Dojč(e)+ilo
Dojčin – izvedeno od Dojč(e)+in
Domentijan – ime hrišćanskog svetitelja
Dometije – ime hrišćanskog svetitelja
Dona – od Domana
Donka – izvedeno od Don(a)+ka
Dora – od Doroteja, Teodora
Dorjana – hipokoristik od Doroteja
Dorotej – grčki – dar Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Doroteja – grčki – Bogom dana, ime hrišćanske svetiteljke
Dositej – grčki – dar od Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Dostana – ženski oblik prema muškom imenu Dostan
Draga – od Dragislava, Dragoslava
Draga – od Dragoljub, Dragomir
Dragan – izvedeno od korena drag+an
Dragana – izvedeno od korena drag+ana
Dragaš – izvedeno od korena drag+aš
Dragi – od Dragoslav, Dragoljub
Dragivoje – varijanta ime Dragivoj
Dragijana – od Dragij(a)+ana
Draginja – izvedeno od korena drag+inja
Dragić – izvedeno od korena drag+ić
Dragica – izvedeno od korena drag+ica
Dragiša – izvedeno od korena drag+iša
Dragobrat – složeno ime od slovenskih osnova
Dragovan – izvedeno od korena drag+ovan
Dragoje – izvedeno od korena drag+oje
Dragojla – izvedeno od korena drag+ojla
Dragojlo – izvedeno od korena drag+ojlo
Dragoljub – složeno ime od slovenskih osnova
Dragoman – izvedeno od korena drag+oman
Dragomir – složeno ime od slovenskih osnova
Dragomira – ženski oblik prema muškom imenu Dragomir
Dragomirka – izvedeno od muškog imena Dragomir+ka
Dragorad – složeno ime od slovenskih osnova
Dragosav – složeno ime od slovenskih osnova
Dragosava – složeno ime od slovenskih osnova
Dragoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Dragoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Dragoš – izvedeno od korena drag+oš
Draguna – izvedeno od korena Drag+una
Dragutin – izvedeno od korena Dragut+in
Draža – od Dragomir, Dragoslav
Dražen – izvedeno od Draž(a)+en
Dražena – ženski oblik prema muškom imenu Dražen
Dražeta – izvedeno od Draž(a)+eta
Draško – izvedeno od Draž(a)+ko
Drenka – zaštitno ime postalo od naziva drveta dren+ka
Drinka – ime reke uzet za lično ime
Dubrav – od dubrava u značenju šuma
Dubravka – prevod italijanskog imena Silvia
Duka – grčki – vođa, ime hrišćanskog svetitelja
Dunja – prevod grčkog imena Kidonija… – naziv drveta i ploda uzet za lično ime
Dušan – izvedeno od istog korena koji je u imenicama duh i duša
Dušanka – izvedeno od muškog imena Dušan+ka
Dušica – izvedeno od Duš(a)+ica
Duška – izvedeno od Duš(a)+ka

Đ.
Đenadije – grčki – blagorodni, ime hrišćanskog svetitelja
Đerasim – grčki – pošten, ime hrišćanskog svetitelja
Đerman – latinski – rođeni, ime hrišćanskog svetitelja
Đoka – od Đorđe, Đorđija
Đorđe – prevod grčkog imena Georgios …- zemljoradnik, ime hrišćanskog svetitelja
Đorđije – varijanta imena Đorđe
Đuza – od Đurađ, Đurđe
Đuka – od Đurađ, Đurđe
Đukan – izvedeno od Đuk(a)+an
Đunisije – prevod grčkog imena Dionisios …- posvećen bogu Dionisu, ime hrišćanskog svetitelja
Đura – od Đurađ, Đurđe
Đurađ – grčki – zemljoradnik, ime hrišćanskog svetitelja
Đuraš – izvedeno od Đur(a)+aš
Đurašin – izvedeno od Đuraš+in
Đurđa – ženski oblik prema muškom imenu Đurđe
Đurđe – prevod grčkog imena Georgios, varijanta imena Đurađ
Đurđevka – po prazniku Đurđevdanu ili cvetu đurđevku
Đurđija – izvedeno od Đurđ(a)+ija
Đurđijan – izvedeno od Đurđ(e)+ijan
Đurđijanka – izvedeno od Đurđij(a)+anka
Đurđina – izvedeno od Đurđ(a)+ina
Đurđinka – izvedeno od Đurđ(a)+inka
Đurđica – izvedeno od Đurđ(a)+ica
Đurica – izvedeno od Đur(a)+ica
Đuro – od Đurađ, Đurđe

E.


Eva – jevrejski – život, biblijsko ime
Evgenije – grčki – blagorodan, ime hrišćanskog svetitelja 
Evdokija – grčki – dobra volja, ime hrišćanske svetiteljke
Evica – izvedeno od Ev(a)+ica
Evlogije – grčki – blagorazuman, ime hrišćanskog svetitelja
Evsevije – grčki – pobožan, blagočastiv, ime hrišćanskog svetitelja
Evstatije – grčki – čvrst, postojan, ime hrišćanskog svetitelja
Evstratije – grčki – dobar vojnik, ime hrišćanskog svetitelja
Evtimij – grčki – veseo, dobrodušan, ime hrišćanskog svetitelja
Ekatarina – grčki – čista, nada, ime hrišćanske svetiteljke
Elena – varijanta imena Jelena
Ema – od Emilija
Emilija – izvedeno od muškog imena Emil+ija
Emilijana – ženski oblik prema muškom imenu Emilijan
Epifanije – grčki – viđen, poznat, ugledan, ime hrišćanskog svetitelja
Efimija – varijanta imena Eufemija

Ž.


Žanka – izvedeno od Žan(a)+ka
Žarko – izvedeno od korena žar+ko
Želimir – složeno ime od slovenskih osnova
Želimirka – izvedeno od muškog imena Želimir+ka
Željka – izvedeno od imenice želj(a)+ka
Željko – izvedeno od imenice želj(a)+ko
Živa – od Živana, Živoslava
Živadin – izvedeno od korena živ+adin
Živadinka – izvedeno od muškog imena Živadin+ka
Živan – izvedeno od korena živ+an
Živana – ženski oblik prema muškom imenu Živan
Živanka – izvedeno od muškog imena Živan+ka
Živanko – izvedeno od Živ+anko
Živislav – složeno ime od slovenskih osnova
Živka – izvedeno od prideva živ+ka
Živko – izvedeno od korena živ+ko
Živodanka – složeno ime novijeg porekla
Živodarka – izvedeno od muškog imena Živodar+ka
Živodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Živoje – izvedeno od korena živ+oje
Živojin – izvedeno od Živoj(e)+in
Živojka – izvedeno od korena Živ+ojka
Živojko – izvedeno od Živoj(e)+ko
Živoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Živomir – složeno ime od slovenskih osnova
Živomirka – izvedeno od muškog imena Živomir+ka
Živorad – složeno ime od slovenskih osnova
Živosav – složeno ime od slovenskih osnova
Živosava – složeno ime
Živoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Živoslava – složeno ime
Života – izvedeno od korena živ+ota
Životije – izvedeno od Život(a)+ije
Živul – izvedeno od korena živ+ul
Žiža – od Živadinka, Živana
Žika – od Živomir, Živoslav, Živorad
Žitomir – složeno ime od slovenskih osnova
Žoja – od Živojin

Z.


Zavid – zaštitno ime nastalo od glagola zavideti
Zavida – varijanta imena Zavida
Zaviša – od Zavid
Zaga – od Zagorka
Zagorka – moguće da je ime nižeg ženskog božanstva …slovenskog panteona uzet za lično ime
Zaja – od Zagorka
Zarija – varijanta imena Zaharije
Zaharija – varijanta imena Zaharije
Zaharina – izvedeno od muškog imena Zahar+ina
Zvezda – naziv nebeskog tela uzet za lično ime
Zvezdan – izvedeno od imena zvezd(a)+an
Zvezdana – naziv nebeskog tela uzet za lično ime
Zvezdanka – izvedeno od muškog imena Zvezdan+ka
Zvena – od Zvezdana
Zdraviša – izvedeno od korena zdrav+iša
Zdravka – izvedeno od prideva zdrav+ka
Zdravko – izvedeno od korena zdrav+ko
Zdravoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Zdravomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Zdravomirka – izvedeno od muškog imena Zdravomir+ka
Zlata – ime nastalo na nazivu plemenitog metala zlata
Zlatan – izvedeno od korena zlat+an
Zlatana – izvedeno od korena zlat+ana
Zlatanka – izvedeno od muškog imena Zlatan+ka
Zlatibor – ime planine uzeto za lično ime
Zlatiborka – izvedeno od muškog imena Zlatibor
Zlatija – izvedeno od korena zlat+ija
Zlatinka – izvedeno od korena zlat+inka
Zlatica – izvedeno od korena zlat+ica
Zlatko – izvedeno od korena zlat+ko
Zlatna – izvedeno od korena zlat+na
Zlatoje – izvedeno od korena zlat+oje
Zlatojka – izvedeno od korena zlat+ojka
Zlatomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Zoja – grčki – život, ime hrišćanske svetiteljke
Zona – od Zoja ili Zora
Zora – od Zorislava
Zoran – složeno ime od slovenskih osnova
Zorana – ženski oblik prema muškom imenu Zoran
Zorijana – izvedeno od Zor(a)+ijana
Zorislav – složeno ime od slovenskih osnova
Zorislava – složeno ime od slovenskih osnova
Zorica – izvedeno od Zor(a)+ica
Zorka – izvedeno od Zor(a)+ka
Zorko – izvedeno od korena zor+ko
Zosim – grčki – onaj koji uživa u životu, ime hrišćanskog svetitelja
Zumbulka – izvedeno od Zumbul+ka

I.


Iva – od Ivan
Iva – od Ivanka
Ivan – po poreklu isto kao ime Jovan
Ivana – ženski oblik prema muškom imenu Ivan
Ivanka – izvedeno od muškog imena Ivan+ka
Ivanko – izvedeno od Ivan+ko
Iveta – izvedeno od Iv(a)+eta
Ivka – izvedeno od Iv(a)+ka
Ivko – izvedeno od Iv(a)+ko
Ivo – od Ivan
Ignjat – od Ignjatije
Ignjatije – grčki – vatra, ime hrišćanskog svetitelja
Igor – rusko ime – stara pozajmica iz skandinavskih jezika
Igrutin – izvedeno od imenice igr(a)+utin
Ida – od Simonida
Izraelo – jevrejski – Bog vlada, biblijsko ime
Ikonija – prevod grčkog imena !!Eikonia!! 
Ilarije – nasmejan, veseo, kalendarsko ime
Ilarion – grčki – nasmejan, veseo, kalendarsko ime
Ilija – jevrejski – Jahve je moj Bog, biblijsko ime
Ilijana – izvedeno od Ilij(a)+ana
Ilinka – izvedeno od muškog imena Ilij(a)+inka
Iljka – izvedeno od Ilj(a)+ka
Inokentije – grčki – neporočan, ime hrišćanskog svetitelja
Iraklije – grčki – Herakl, ime hrišćanskog svetitelja
Irina – grčki – mir, ime hrišćanske svetiteljke
Irinej – grčki – miran, ime hrišćanskog svetitelja
Isaija – jevrejski – Božja pomoć, biblijsko ime
Isailo – varijanta imena Isaija
Isak – jevrejski – on će se smejati, biblijsko ime
Isidor – grčki – dar boginje Izide, ime hrišćanskog svetitelja
Isidora – prevod grčkog imena !!Isidnjra!! – ime hrišćanske svetiteljke
Istan – koren ovog imena je posvedočen u starim… složenim slovenskim imenima Istislav i Istislava
Istok – verovatno je u pitanju prevod grčkog imena !!Anatoltoz!! 
Ica – od Ikonija, Ilinka

J.


Jablan – naziv drveta uzet za lično ime
Jablanka – izvedeno od muškog imena Jablan+ka
Javorka – izvedeno od javor+ka
Jaglika – naziv cveća uzet za lično ime
Jagoda – naziv ploda uzet za lično ime
Jagodina – izvedeno od Jagod(a)+ina
Jagodinka – izvedeno od Jagod(a)+inka
Jagoš – ime dobija dete rođeno posle smrti oca ili majke… koja je umrla na porođaju u plemenu Kuča (Crna Gora)
Jadran – naziv mora uzet za lično ime
Jadranka – izvedeno od naziva mora Jadran+ka
Jakov – jevrejski – pratilac, biblijsko ime
Jakša – hipokoristik od Jakov
Jana – varijanta imena Ana ili hipokoristik od Jovana
Janaćije – varijanta imena Janićije
Janaćko – izvedeno od Janać+ko
Jandra – varijanta imena Andra
Janićije – prevod grčkog imena Joanikios… – nosilac svete blagodati, ime hrišćanskog svetitelja
Janko – izvedeno od Jan, Jan(a)+ko
Jara – od Jaroslava
Jarmila – češko ime
Jaroslav – složeno ime od slovenskih osnova
Jaroslava – složeno ime od slovenskih osnova
Jasenka – izvedeno od jasen+ka
Jasmina – naziv cveća uzet za lično ime
Jasminka – izvedeno od Jasmin(a)+ka
Jasna – pridev jasna uzet za lično ime 
Jaša – od Jakov, Janićije
Jevdoka – od Jevdokija
Jevdokija – varijanta imena Evdokija
Jevdokim – grčki – pohvaljen, ime hrišćanskog svetitelja
Jevlogije – grčki – blagorazuman, ime hrišćanskog svetitelja
Jevrem – jevrejski – biblijsko ime
Jevrosija – varijanta imena Eufrosina
Jevrosim – prevod grčkog imena Efrosinos …- radostan, ime hrišćanskog svetitelja
Jevrosima – varijanta imena Eufrosina
Jevstratije – grčki – dobar vojnik, ime hrišćanskog svetitelja
Jevtimija – grčki oblik prema muškom imenu Jeftimije
Jezdimir – složeno ime od slovenskih osnova
Jeja – od Jevdokija, Jelena
Jelena – prevod grčkog imena Eleni …- sunčeva svetlost, ime hrišćanske svetiteljke
Jelenko – izvedeno od Jelen+ko
Jelesije – varijanta imena Jelisej
Jelinka – izvedeno od Jelin(a)+ka
Jelisaveta – jevrejski – Bog je zakletva, biblijsko ime
Jelisavka – od Jelisaveta
Jelisej – jevrejski, Bog je spasitelj, biblijsko ime
Jelisije – varijanta imena Jelisej
Jelica – izvedeno od Jel(a)+ica
Jelka – izvedeno od Jel(a)+ka
Jeremija – jevrejski – Bog podiže, biblijsko ime
Jeremije – varijanta imena Jeremija
Jerina – prevod grčkog imena Irini – mir, ime hrišćanske svetiteljke
Jerko – izvedeno od Jer(a)+ko
Jerotej – grčki – Bogom osvećen, kalendarsko ime
Jerotije – varijanta imena Jerotej
Jesenka – izvedeno od jesen+ka
Jefimija – varijanta imena Eufemija
Jeftimija – ženski oblik prema muškom imenu Jeftimije
Jeftimije – grčki – veseo, dobrodušan, ime hrišćanskog svetitelja
Jefto – od Jefrem, Jeftimije
Ješa – od Jevrem, Jezdimir
Joakim – jevrejski – Bog podiže, biblijsko ime
Joanikije – grčki – nosilac svete blagodeti, ime hrišćanskog svetitelja
Jov – jevrejski – velika želja, biblijsko ime
Jovan – jevrejski – Bog se smilovao, biblijsko ime
Jovana – prevod grčkog imena !!Injanna!! – …ženski oblik prema muškom imenu Jovan, kalendarsko ime
Jovanka – izvedeno od muškog imena Jovan+ka
Jovanča – izvedeno od Jovan+ča
Jovica – izvedeno od Jov(a)+ica
Joviša – izvedeno od Jov(a)+iša
Jovka – izvedeno od Jov(a)+ka
Joka – od Joanikije, Jovan 
Joka – od Jovana, Jovanka
Joksim – 
Jorgovanka – izvedeno od naziva cveća jorgovan+ka
Jordan – jevrejski – naziv reke u Palestini
Jordanka – izvedeno od muškog imena Jordan+ka
Josif – jevrejski – Bog umnožava, biblijsko ime
Jug – naziv strane sveta uzet za lično ime
Jugoslav – složeno ime nastalo u novije vreme
Jugoslava – složeno ime nastalo u novije vreme, …nastalo prema nazivu Jugoslavije
Jula – od Julija, Julijana
Julija – rimsko žensko ime nastalo prema muškom imenu 
Julijana – ženski oblik prema muškom imenu Julijan
Julka – izvedeno od Jul(a)+ka

K.


Kadivka – izvedeno od Kadiv(a)+ka
Kazimir – složeno ime od slovenskih osnova
Kaja – od Kadivka, Katarina
Kajin – jevrejski – biblijsko ime
Kajica – nepoznatog porekla
Kalina – naziv cveća uzet za lično ime
Kamenko – izvedeno od Kamen+ko
Kasija – ime jedne od kćeri starozavetnog pravednog Jova
Kata – od Katarina
Katarina – varijanta imena Ekatarina
Katina – izvedeno od Kat(a)+ina
Katica – izvedeno od Kat(a)+ica
Kaća – ruski hipokoristik od Katarina
Kirik – grčki – propovednik, ime hrišćanskog svetitelja
Kiril – grčki – gospodarski, ime hrišćanskog svetitelja
Koviljka – izvedeno od naziva cveća kovilj(e)+ka
Kovinka – izvedeno od Kov(a)+inka
Kozma – grčki – svet, ukras, ime hrišćanskog svetitelja
Koja – od Konstantin, Kozma
Kojadin – izvedeno od Koj(a)+adin
Kojadinka – izvedeno od muškog imena Kojadin+ka
Kolja – od Kosta, Nikola
Komnen – prevod grčkog imena !!Komnhnoz!! – ime vizantijske dinastije
Konstantin – grčki – postojan, ime hrišćanskog svetitelja
Kosana – izvedeno od imenice kos(a)+ana
Kosanka – izvedeno od Kosan(a)+ka
Kosara – izvedeno od kos(a)+ara
Kosovka – izvedeno od naziva oblasti Kosov(o)+ka
Kosta – prevod grčkog imena !!Kosta(z)!!, ili hipokoristik od Konstantin
Kostadin – varijanta imena Konstantin
Kostadina – ženski oblik prema muškom imenu Kostadin
Kostadinka – izvedeno od muškog imena Kostadin+ka
Koštana – ime postalo poznato po delu Bore Stankovića
Krasoje – izvedeno od korena kras+oje
Kresimir – složeno ime od slovenskih osnova
Krista – od Kristina
Kristina – isto ime kao Hristina
Krsman – izvedeno od Krst(a)+man
Krsmanija – izvedeno od muškog imena Krsman+ija
Krsta – prevod grčkog imena krst, …može biti hipokoristik od Hristifor
Krstivoj – složeno od imena Krsta
Krstimir – složeno ime od Krsta
Krstina – varijanta imena Hristina
Krstomir – složeno ime od Krsta
Kruna – latinski – kruna
Krunija – izvedeno od Krun(a)+ija
Krunislav – složeno ime od Kruna
Krunoslava – složeno ime
Ksenija – grčki – tajanstvena strankinja, ime hrišćanske svetiteljke 
Ksenofon – grčki – onaj koji govori tuđim jezikom, …ime hrišćanskog svetitelja
Kuzma – varijanta imena Kozma
Kuzman – varijanta imena Kozma

L.


Labud – naziv ptice uzet za lično ime
Labuda – ženski oblik prema muškom imenu Labud
Lav – prevod grčkog imena lav, kalendarsko ime
Lada – od Vladislava
Ladislav – varijanta imena Vladislav
Ladislava – ženski oblik prema muškom imenu Ladislav
Lado – od Vladimir, Vladislav
Laza – od Lazar
Lazar – jevrejski – Bog pomaže, biblijsko ime
Lazarka – izvedeno od muškog imena Lazar+ka
Lakan – izvedeno od Lak(a)+an
Laketa – izvedeno od Lak(a)+eta
Lakić – izvedeno od Lak(a)+ić
Lara – od Larisa
Latinka – naziv cveća uzet za lično ime
Latka – izvedeno od Lat(a)+ka
Lela – od Jelena, Jelisaveta
Lena – od Jelena, Milena
Lenka – izvedeno od Len(a)+ka
Leon – grčki – lav, kalendarsko ime
Leontije – grčki – lavlji, ime hrišćanskog svetitelja
Lepa – od Lepojka, Leposava
Lepava – izvedeno od korena lep+ava
Lepana – izvedeno od korena lep+ana
Lepoje – izvedeno od korena lep+oje
Lepojka – izvedeno od korena lep+ojka
Leposava – složeno ime od slovenskih osnova
Leposavka – izvedeno od Leposav(a)+ka
Leposlava – složeno ime od slovenskih osnova
Lidija – grčko ime !!Audia!! – …oblast u Maloj Aziji, ime hrišćanske svetiteljke
Luka – prevod grčkog imena !!Loukaz!! – ime jednog od četiri jevanđelista

LJ.


Ljeposava – ijekavska varijanta imena Leposava
Ljerka – prevod grčkog imena Lirion- ljiljan
Ljilja – od Ljiljana 
Ljiljana – naziv cveća krina uzet za lično ime
Ljuba – od Ljubisava, Ljubomirka
Ljuba – od Ljubisav, Ljubomir
Ljuban – izvedeno od korena ljub+an
Ljuben – izvedeno od korena ljub+en
Ljubivoje – varijanta imena Ljubivoj
Ljubina – izvedeno od korena ljub+ina
Ljubinka – izvedeno od korena ljub+inka
Ljubinko – izvedeno od korena ljub+inko
Ljubisav – isto ime kao Ljubislav
Ljubisava – složeno ime od slovenskih osnova
Ljubislav – složeno ime slovenski osnova
Ljubislava – složeno ime od slovenskih osnova
Ljubica – izvedeno od korena ljub+ica
Ljubiša – izvedeno od korena ljub+iša
Ljubodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Ljuboje – izvedeno od korena ljub+oje
Ljubomir – složeno ime od slovenskih osnova
Ljubomirka – izvedeno od muškog imena Ljubomir+ka
Ljubosava – složeno ime od slovenskih osnova
Ljuboslava – složeno ime od slovenskih osnova
Ljutica – izvedeno od korena ljut+ica
Ljutomir – složeno ime od slovenskih osnova

M.


Mavro – grčki – crni, ime hrišćanskog svetitelja
Maja – od Marija
Makarije – grčki – blaženi, ime hrišćanskog svetitelja
Maksim – grčki – najveći, kalendarsko ime
Malina – praslovenski naziv biljke maline i njenog ploda …uzet za lično ime
Mališa – najverovatnije izveden iz prideva mali
Mana – od Manasije, Manislav, Manojlo
Mane – od Manasije, Manislav, Manojlo
Manojlo – grčki – Bog je s nama, biblijsko ime
Manja – od Malina, Marija
Mara – od Margareta, Marija
Marga – od Margareta, Margita
Margareta – varijanta imena Margarita
Margarita – grčki – biser
Marija – prevod grčkog imena Marija, od jevrejskog Miriam – …biblijsko ime
Marijana – izvedeno od Marij(a)+ana
Marijana – izvedeno od Marij(a)+ana
Marika – izvedeno od Mar(a)+ika
Marina – grčki – morska, ime hrišćanske svetiteljke
Marinko – izvedeno od Marin+ko
Mariola – grčko ime !!Marinjra!! – hipokoristik od Marija
Marisav – isto ime kao Marislav
Marislav – složeno ime od korena imena Marija
Marica – hipokoristik imena Marija
Marjan – varijanta imena Marijan
Marko – ime jednog od četiri jevanđelista
Marta – aramejski – gospođa
Martina – ženski oblik prema muškom imenu Martin
Maruša – izvedeno od Mar(a)+uša
Maruška – izvedeno od Maruš(a)+ka
Mata – od Mateja, Matija
Matej – jevrejski – dar Božji
Mateja – varijanta imena Matej
Matija – jevrejski – dar Božji
Maša – od Marija, Marina
Melanija – grčki – crna, tamna, ime hrišćanske svetiteljke
Melentije – varijanta imena Meletije
Meletije – grčki – brižljiv, radan, ime hrišćanskog svetitelja
Metodije – grčki – uredan, ime jednog od braće slovenskih prosvetitelja
Mija – od Milivoje, Milija, Mihajlo
Mijailo – varijanta imena Mihajlo
Mijajlo – varijanta imena Mihail
Mijat – varijanta imena Mihat
Mikan – izvedeno od Mik(a)+an
Mikonja – izvedeno od Mik(a)+onja
Mikosava – složeno ime od hipokoristika Mika
Mikoslava – složeno ime od hipokoristika Mika
Mila – od Milorad, Miloslav
Mila – od Milica, Milosava, Radmila
Milada – ženski oblik prema muškom imenu Milorad
Miladin – izvedeno od korena mil+adin
Miladinka – izvedeno od muškog imena Miladin+ka
Milan – izvedeno od korena mil+an
Milana – ženski oblik prema muškom imenu Milan
Milanka – izvedeno od muškog imena Milan+ka
Milanko – izvedeno od Milan+ko
Milat – izvedeno od korena mil+at
Milaš – izvedeno od korena mil+aš
Milašin – izvedeno od Milaš+in
Mile – od Milorad, Miloslav
Mileva – izvedeno od korena mil+eva
Milen – izvedeno od korena mil+en
Milena – izvedeno od korena mil+ena
Milenija – izvedeno od Milen(a)+ija
Milenka – izvedeno od Milen(a)+ka
Milenko – izvedeno od Milen+ko
Milentije – varijanta imena Meletije
Mileta – izvedeno od korena mil+eta
Milivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Milidrag – složeno ime od slovenskih osnova
Milija – izvedeno od korena mil+ija
Milijan – izvedeno od Milij(a)+an
Milijana – izvedeno od Milij(a)+ana
Milina – izvedeno od korena mil+ina
Milinka – izvedeno od Milin(a)+ka
Milinko – izvedeno od Milen+ko
Milisav – složeno ime od slovenskih osnova
Milisava – složeno ime od slovenskih osnova
Milislav – složeno ime od slovenskih osnova
Milislava – složeno ime od slovenskih osnova
Milić – izvedeno od korena mil+ić
Milica – izvedeno od korena mil+ica
Milka – izvedeno od korena mil+ka
Milna – ivedeno od korena mil+na
Milovan – trpni pridev od glagola milovati uzet za lično ime
Milovanka – izvedeno od muškog imena Milovan+ka
Milodarka – izvedeno od muškog imena Milodar+ka
Miloje – izvedeno od korena mil+oje
Milojica – izvedeno od Miloj(e)+ica
Milojka – izvedeno od korena mil+ojka
Milojko – izvedeno od Miloj(e)+ko
Miloljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Milomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Milomirka – izvedeno od muškog imena Milomir+ka
Milonja – izvedeno od korena mil+onja
Milorad – složeno ime od slovenskih osnova
Milosav – složeno ime od slovenskih osnova
Milosava – složeno ime od slovenskih osnova
Milosavka – izvedeno od muškog imena Milosav+ka
Milosija – varijanta imena Milostija
Miloslav – složeno ime od slovenskih osnova
Miloslava – složeno ime od slovenskih osnova
Miloš – izvedeno od korena mil+oš
Milun – izvedeno od korena mil+un
Milunija – izvedeno od muškog imena Milun+ija
Milunka – izvedeno od muškog imena Milun+ka
Milutin – izvedeno od korena mil+utin
Miluša – izvedeno od korena mil+uša
Milja – od Milica, Smiljana
Miljan – izvedeno od Milj(a)+an
Miljana – ženski oblik prema muškom imenu Miljan
Miljen – izvedeno od Milj(a)+en
Miljenko – izvedeno od Miljen+ko
Miljko – izvedeno od Milj(a)+ko
Miljuša – izvedeno od Milj(a)+uša
Mima – od Miladinka, Milosava
Mina – od Jasmina, Milena
Mina – prevod grčkog imena !!Mhnaz!!, ime hrišćanskog svetitelja
Minja – od Miladin, Milan
Miodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Miomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Miomira – ženski oblik prema muškom imenu Miomir
Miomirka – izvedeno od muškog imena Miomir+ka
Miona – isti oblik kao ime Milna
Mira – od Mirjana, Miroslava
Mirana – izvedeno od korena mir+an
Mirjana – izvedeno od korena mir+jana
Mirka – izvedeno od korena mir+ka
Mirko – izvedeno od korena mir+ko
Mirna – izvedeno od korena mir+na
Miroljub – složeno ime od slovenskih osnova
Miron – grčki – onaj koji kaplje svetim uljem, …ime hrišćanskog svetitelja
Mirosav – složeno ime od slovenskih osnova
Mirosava – složeno ime od slovenskih osnova
Miroslav – složeno ime od slovenskih osnova
Miroslava – složeno ime od slovenskih osnova
Miruna – izvedeno od korena mir+una
Mirča – izvedeno od korena mir+ča
Mirčeta – izvedeno od Mirč(e)+eta
Misail – jevrejski – izmoljen od Boga, biblijsko ime
Mitar – varijanta imena Dmitar
Mitra – varijanta imena Dmitar
Mitrana – izvedeno od Mirt(a)+ana
Mitrašin – izvedeno od Mitraš+in
Mitrofan – grčki – onaj koga je majka pokazala, kalendarsko ime
Mića – od Milorad, Mihailo
Mićan – izvedeno od Mić(a)+an
Mićun – izvedeno od Mić(a)+un
Mihailo – grčki – sličan Bogu, biblijsko ime
Mihajlo – varijanta imena Mihailo
Mladen – izvedeno od korena mlad+en
Mladena – ženski oblik prema muškom imenu Mladen
Mladenka – ženski oblik prema muškom imenu Mladen
Mladenko – izvedeno od Mladen+ko
Mladomir – složeno ime nastalo u novije vreme
Mladomirka – izvedeno od Mladen(a)+ka
Mlađan – izvedeno od Mlađ(a)+an
Mlađen – izvedeno od Mlađ(a)+en
Moja – od Mojmir, Mojsije
Mojan – izvedeno od Moj(a)+an
Mojsilo – varijanta imena Mojsej
Moma – od Momir, Momčilo
Momir – varijanta imena Mojmir
Momčilo – izvedeno od imenice momč(e)+il
Mrđan – izvedeno od Mrđ(a)+an
Mrđen – izvedeno od Mrđ(a)+en
Mrkan – izvedeno od korena mrk+an
Mrkša – izvedeno od korena mrk+ša
Mutimir – složeno ime od slovenskih osnova

N.


Nada – prevod grčkog imena Elpis
Nadežda – prevod grčkog imena Elpis
Nadija – izvedeno od Nad(a)+ija
Nađa – ruski – hipokoristik od Nadežda
Najdan – varijanta imena Najden
Najdana – ženski oblik prema muškom imenu Najden
Naka – od Nastasija, Natalija
Nana – od Nastasija, Natalija
Nasta – od Nastasija
Nastas – varijanta imena Anastas
Nastasija – varijanta imena Anastasija
Nata – od Natalija
Natalija – od latinskog Natalis – dan Hristovog rođenja
Nataša – ruski – ime hipokoristik od Natalija
Natka – izvedeno od Nad(a)+ka
Naum – jevrejski – utešitelj, biblijsko ime
Naca – od Nadežda, Natalija
Nebojša – 
Neva – od Nevena
Neven – naziv cveća uzet za lično ime
Nevena – ime nastalo prema nazivu cveća neven
Nevenka – izvedeno od Neven(a)+ka
Negovan – trpni pridev uzet za lično ime
Negomir – složeno ime od slovenskih osnova
Negomira – nastalo prema muškom imenu Negomir
Negosav – složeno ime od slovenskih osnova
Negosava – složeno ime od slovenskih osnova
Negoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Negoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Negoš – izvedeno od korena neg+oš
Neda – od Nedeljka, Nenadija
Nedeljka – izvedeno od Nedelj(a)+ka
Nedeljko – izvedeno od sedmičnog dana u nedelji nedelj(a)+ko
Neđelko – ijekavska varijanta imena Nedeljko
Neđeljka – ijekavska varijanta imena Nedeljka
Nela – hipokoristik od Jelena
Nemanja – hipokoristik od Nenad
Nena – od Nevena, Nedeljka
Nenad – nastalo od glagola nadati se sa negacijom
Nera – od Neranya
Neranya – varijanta imena Naranya
Nestor – prevod grčkog imena !!Nestnjr!! – ime hrišćanskog svetitelja
Neca – od Nevena
Neša – od Nenad, Nestor
Neško – izvedeno od Neš(a)+ko
Nika – od Nikanor, Nikola
Nikanor – grčki – onaj koji vodi pobedu, ime hrišćanskog svetitelja
Nikita – grčki – onaj koji pobeđuje, ime hrišćanskog svetitelja
Nikifor – grčki – onaj koji nosi pobedu, ime hrišćanskog svetitelja
Nikica – izvedeno od Nik(a)+ica
Niko – od Nikanor, Nikola
Nikodija – ženski oblik prema muškom imenu Nikodije
Nikodije – izvedeno od Nikod(im)+ije
Nikodim – grčki – narod pobeđuje
Nikola – grčki – narod pobeđuje, ime hrišćanskog svetitelja
Nikoleta – izvedeno od muškog imena Nikola
Nikolija – izvedeno od muškog imena Nikol(a)+ija
Nikolina – izvedeno od muškog imena Nikol(a)+ina
Nikosava – složeno ime od hipokoristika Nika
Nikoslava – složeno ime od hipokoristika Nika
Nikša – izvedeno od Nik(a)+ša
Nina – od Angelina, Ninoslava
Ninko – izvedeno od Nin(a)+ko
Ninoslav – složeno ime
Nićifor – varijanta imena Nikifor
Nova – od Novak
Novak – izvedeno od korena nov+ak
Novica – izvedeno od korena nov+ica
Novka – nastalo prema muškom imenu Novak
Novko – izvedeno od korena nov+ko
Nuša – od Anđuša, Anuša

NJ.


Njegovan – ijekavska varijanta imena Negovan
Njegosav – ijekavska varijanta imena Negoslav
Njegoslav – ijekavska varijanta imena Negoslav
Njegoš – ijekavska varijanta imena Negoš

O.


Obrad – grčki – onaj koji je učinio da se obradujemo
Obrada – nastalo prema muškom imenu Obrad
Obren – hipokoristik od obreten
Obrena – ženski oblik prema muškom imenu Obren
Obrenija – izvedeno od muškog imena Obren+ija
Obrenka – izvedeno od muškog imena Obren+ka
Oganj – opšte slovenska reč oganj uzeta za zaštitno ime
Ognjan – opšte slovenska reč oganj uzeta za zaštitno ime
Ognjana – nastalo prema muškom imenu Ognjan
Ognjanka – izvedeno od muškog imena Ognjan+ka
Ognjen – opšte slovenska reč oganj uzeta za zaštitno ime
Ozren – od planine Ozren
Ozrenka – izvedeno od muškog imena Ozren+ka
Olga – ruski – kalendarsko ime
Olivera – nastalo prema muškom imenu Oliver
Olja – ruski – hipokoristik od Olga, Olimpijada
Ostoja – ime je nastalo prema Stanimir i Stanislav, …ali sa vezivanjem za glagol ostati

P.


Pava – od Pavlenija, Pavlija
Paval – starija varijanta imena Pavle
Pavle – grčki – mali, ime Hristovog apostola
Pavlenija – izvedeno od muškog imena Pavl(e)+enija
Paja – od Pavle
Pajo – od Pavle
Pajsije – grčki – detinji, ime hrišćanskog svetitelja
Pankratije – grčki – svemogući, ime hrišćanskog svetitelja
Panta – od Pantelejmon, Pantelija
Pantelejmon – grčki – svemilostivi, ime hrišćanskog svetitelja
Pantelija – od Pantelejmon
Paraskeva – prevod grčkog imena Paraskevi… – petka, ime hrišćanske svetiteljke
Partenije – grčki – devac, ime hrišćanskog svetitelja
Paun – naziv ptice uzet za lično ime
Pauna – nastalo prema muškom imenu Paun
Pahomije – grčki – plećat, ime hrišćanskog svetitelja
Paško – izvedeno od Paš(a)+ko
Pejko – izvedeno od Pej(a)+ko
Pejča – izvedeno od Pej(a)+ča
Pela – od Pelagija
Pelagija – grčki – morska, ime hrišćanske svetiteljke
Pelagije – grčki – morski, kalendarsko ime
Pelka – izvedeno od Pel(a)+ka
Pera – od Petar 
Perica – izvedeno od Per(a)+ica
Periša – izvedeno od Per(a)+iša
Perka – izvedeno od Per(a)+ka
Persa – od Persida
Persida – prevod grčkog imena !!Persida!! – …persijanka, entonim uzet za lično ime
Peruna – nastalo prema muškom imenu Perun
Petar – grčki – kamen, stena, kalendarsko ime
Petkana – izvedeno od Petk(a)+ana
Petko – hipokoristik od Petar
Petra – nastalo prema muškom imenu Petar
Petran – izvedeno od osnove imena Petar+an
Petrana – izvedeno od Petr(a)+ana
Petrašin – izvedeno od Petraš+in
Petrija – izvedeno od Petr(a)+ija
Petrunka – izvedeno od Petr(a)+unka
Pimen – grčki – pastir, ime hrišćanskog svetitelja 
Plamenka – izvedeno od imenice plamen(a)+ka
Plamenko – izvedeno od imenice plamen+ko
Pola – od Poleksija
Poleksija – varijanta imena Poliksena
Poliksena – grčki – mnogo gostoljubiva, ime hrišćanske svetiteljke
Porfirije – grčki – crvena, purpurna boja, kalendarsko ime
Pravda – imenica pravda uzeta za lično ime
Pravdoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Pravoslav – prevod grčkog imena Ortodoks – pravoslavan
Prvan – izvedeno od korena prv+an
Prvoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Prvosav – isto ime kao Prvoslav
Prvoslav – složeno ime 
Prvoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Predislav – složeno ime od slovenskih osnova
Predislava – složeno ime od slovenskih osnova
Predoje – izvedeno od Pred(a)+oje
Predrag – superlativ prideva drag uzet za lično ime
Pribislav – složeno ime od slovenskih osnova
Pribislava – složeno ime od slovenskih osnova
Prijezda – od Jezdimir
Prodan – trpni pridev glagola prodati uzet za zaštitno ime
Prodana – nastalo prema muškom imenu Prodan
Proka – od Prodan, Prokopije
Prokopije – grčki – onaj koji uspeva, napreduje, …ime hrišćanskog svetitelja
Prohor – grčki – horovođa, ime hrišćanskog svetitelja
Puniša – izvedeno od prideva pun+iša
Puriša – izvedeno od Pur(a)+iša
Pčelica – izvedeno od Pčel(a)+ica

R.


Ravijojla – ime vile iz narodne poezije
Rad – od Radomir, Radoslav
Rada – od Radmila, Radoslava
Rada – od Radivoj, Radoslav
Radak – izvedeno od korena rad+ak
Radana – izvedeno od korena rad+ana
Rade – od Radivoj, Radoslav
Radenka – izvedeno od korena rad+enka
Radenko – izvedeno od korena rad+enko
Radivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Radivoje – varijanta imena Radivoj
Radivojka – izvedeno od muškog imena Radivoj+ka
Radika – izvedeno od korena rad+ika
Radimir – složeno ime od slovenskih osnova
Radina – izvedeno od korena rad+ina
Radinka – izvedeno od korena rad+inka
Radisav – složeno ime od slovenskih osnova
Radisava – složeno ime od slovenskih osnova
Radislav – složeno ime od slovenskih osnova
Radica – deminutiv izveden od Rad(a)+ica
Radič – izvedeno od korena rad+ič
Radiša – izvedeno od korena rad+iša
Radman – izvedeno od korena rad+man
Radmil – složeno ime od slovenskih osnova
Radmila – složeno ime od slovenskih osnova
Radmilo – varijanta imena Radmil
Radovan – trpni oblik glagola radovati uzet za lično ime
Radovanka – izvedeno od muškog imena Radovan+ka
Radodrag – složeno ime od slovenskih osnova
Radoje – izvedeno od korena rad+oje
Radojica – izvedeno od Radoj(e)+ica
Radojka – izvedeno od korena rad+ojka
Radojko – izvedeno od Radoj(e)+ko
Radojla – izvedeno od korena rad+ojla
Radoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Radoman – izvedeno od korena rad+man
Radomil – složeno ime od slovenskih osnova
Radomir – složeno ime od slovenskih osnova
Radomira – žensko ime prema muškom imenu Radomir
Radomirka – izvedeno od muškog imena Radomir+ka
Radonja – izvedeno od korena rad+onja
Radosav – složeno ime od slovenskih osnova
Radosava – složeno ime od slovenskih osnova
Radoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Radoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Radoš – izvedeno od korena rad+oš
Radul – izvedeno od korena rad+ul
Radule – varijanta imena Radul
Radun – izvedeno od korena rad+un
Raduna – žensko ime prema muškom imenu Radun
Radunka – izvedeno od muškog imena Radun+ka
Razvigor – naziv vetra uzet za lično ime
Raja – od Radomir, Radoslav
Rajica – izvedeno od Raj(a)+ica
Rajka – izvedeno od Raj(a)+ka
Rajko – izvedeno od Raj(a)+ko
Rajna – izvedeno od Raj(a)+na
Rakina – izvedeno od Rak(a)+ina
Rala – od Radisav, Radoslav
Rale – od Radisav, Radoslav
Ranđel – varijanta imena Aranđel
Ranđija – od Aranđelija
Ranisav – isto ime kao Ranislav
Ranisava – isto ime kao Hranislava
Ranisavka – izvedeno od muškog imena Ranisav+ka
Ranislav – isto ime kao Hranislav
Ranislava – isto ime kao Hranislava
Ranka – hipokoristik od Hranislava
Ranko – izvedeno od Ran(a)+ko
Ras – od Rastislav, Rastko
Rasko – varijanta imena Rastko 
Rastisav – složeno ime od slovenskih osnova
Rastisava – složeno ime od slovenskih osnova
Rastislav – složeno ime od slovenskih osnova
Rastislava – složeno ime od slovenskih osnova
Rastko – izvedeno od korena prvog dela složenog imena …Rastislav i nastavka -ko
Ratibor – složeno ime od slovenskih osnova
Ratimir – složeno ime od slovenskih osnova
Ratislav – složeno ime od slovenskih osnova
Ratka – izvedeno od Rad(a)+ka
Ratko – izvedeno od korena rad+ko
Ratomir – složeno ime od slovenskih osnova
Ratomirka – izvedeno od muškog imena Ratomir+ka
Raca – od Radoje, Radomir
Raša – od Radovan, Radoslav
Raško – izvedeno od Raš(a)+ko
Relja – isto ime kao Hrelja
Rina – od Irina, Jerina
Risantije – prevod grčkog imena Hrisantos – …zlatno cveće, ime hrišćanskog svetitelja
Risim – prevod grčkog imena Harisimos – …pošten, čestit, ime hrišćanskog svetitelja
Rista – isto ime kao Hrista
Rista – isto ime kao Hrista
Ristana – izvedeno od Rist(a)+ana
Ristivoje – varijanta imena Ristivoj, Hristivoj
Ristosija – isto ime kao Hristosija
Rodion – grčki – onaj koji kupuje ruže, ime hrišćanskog svetitelja
Rodoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Roksana – prevod grčkog imena !!Rodžana!! 
Roksanda – varijanta imena Roksandra
Roksandra – ime nastalo ukrštanjem imena Aleksandra i Roksana
Rosa – od Roksanda, Roksandra
Rosana – izvedeno od Ros(a)+ana
Rosanda – varijanta imena Roksandra
Ruža – naziv cveća uzet za lično ime
Ružana – izvedeno od Ruž(a)+ana
Ružica – deminutiv izveden od Ruž(a)+ica 
Rujka – izvedeno od Ruj(a)+ka
Rumena – pridev rumen uzet za lično ime
Rumenija – izvedeno od Rumen(a)+ija
Rumenka – izvedeno od prideva rumen+ka
Rus – od Rusimir
Rusimir – složeno ime od slovenskih osnova
Rusomir – složeno ime od slovenskih osnova
Ruška – izvedeno od Ruž(a)+ka

S.


Sava – žensko ime prema muškom imenu Sava
Sava – aramejski – starac, ded, kalendarsko ime
Savan – izvedeno od Sav(a)+an
Savatija – žensko ime prema muškom imenu Savatije
Savatija – jevrejski – subota, biblijsko ime
Savatije – varijanta imena Savatija
Saveta – od Jelisaveta
Savka – izvedeno od muškog imena Sav(a)+ka
Sale – od Aleksandar, Sava
Salomija – jevrejski – gospodarica sveta, biblijsko ime
Sana – od Aleksandra
Sanda – od Aleksandra
Sandra – od Aleksandra
Sanja – od Aleksandra
Sanja – od Aleksandar
Sara – jevrejski – kneginja, biblijsko ime
Saša – od Aleksandra
Saša – ruski – hipokoristik od Aleksandar
Saška – izvedeno od Saš(a)+ka
Svetisav – složeno ime od slovenskih osnova
Svetislav – složeno ime od slovenskih osnova
Svetislava – složeno ime od slovenskih osnova
Svetlana – staro slovensko ime izvedeno od prideva svetl(a)+ana
Svetozar – složeno ime
Svetozarka – izvedeno od muškog imena Svetozar+ka
Svetolik – složeno ime
Svetomir – složeno ime od slovenskih osnova
Svetomirka – izvedeno od muškog imena Svetomir+ka
Sevastijan – grčki – pošten, ime hrišćanskog svetitelja
Seka – hipokoristik od sestra
Sekula – varijanta imena Sekul
Selak – izvedeno od Sel(a)+ak
Selena – grčki – boginja meseca
Selimir – složeno ime od slovenskih osnova
Selimirka – izvedeno od muškog imena Selimir+ka
Selina – izvedeno od Sel(a)+ina
Selina – varijanta imena Selena
Sena – od Ksena, Ksenija
Senka – izvedeno od Sen(a)+ka
Serafim – jevrejski – šestokrilni anđeo
Serafima – žensko ime prema muškom imenu Serafim
Serafina – varijanta imena Serafima
Sergije – prevod grčkog imena !!Sergioz!! – ime hrišćanskog svetitelja
Sibin – rumunski – ime grada u Erdelju (uzeto iz narodne poezije)
Sibina – žensko ime prema muškom imenu Sibin
Sibinka – izvedeno od muškog imena Sibin+ka
Sida – od Persida, Sinodija
Sima – od Simeun
Siman – izvedeno od Sim(a)+an
Simana – žensko ime prema muškom imenu Siman
Simeon – biblijsko ime različito od Simon
Simeona – žensko ime prema muškom imenu Simeon
Simeonka – izvedeno od muškog imena Simeon+ka
Simeun – varijanta imena Simeon
Simeuna – žensko ime prema muškom imenu Simeun
Simeunka – izvedeno od muškog imena Simeun+ka
Simka – izvedeno od Sim(a)+ka
Simon – jevrejski – slušati, biblijsko ime
Simonida – žensko ime prema muškom imenu 
Sinadin – izvedeno od Sin(a)+adin
Sinđelija – grčki – sinđel, sekretar kod vladike
Siniša – izvedeno od imenice sin+iša
Sisoje – prevod grčkog imena !!Sisnjhz!! – …ime hrišćanskog svetitelja zaštitnika dece
Skoroslava – složeno ime od slovenskih osnova
Slava – hipokoristik od imena sa korenom slav
Slaven – izvedeno od korena slav+en
Slavenka – izvedeno od korena slav+enka
Slavenko – izvedeno od Slaven+ko
Slavijanka – izvedeno od Slavijan(a)+ka
Slavimir – složeno ime od slovenskih osnova
Slavica – izvedeno od korena slav+ica
Slaviša – izvedeno od korena slav+iša
Slavka – izvedeno od korena slav+ka
Slavko – izvedeno od korena slav+ko
Slavna – izvedeno od korena slav+na
Slavo – od Slavoljub, Slavomir
Slavojka – izvedeno od korena slav+ojka
Slavoljub – složeno ime od slovenskih osnova
Slavomir – složeno ime od slovenskih osnova
Slavomirka – izvedeno od muškog imena Slavomir+ka
Slavuj – naziv ptice uzet za lično ime
Slavujka – izvedeno od muškog imena Slavuj+ka
Sladoje – izvedeno od korena slad+oje
Sladoljub – složeno ime nastalo u novije vreme
Sladosav – složeno ime nastalo od starijeg nepotvrđenog oblika …Sladoslav
Slađa – od Slađana
Slađana – pridev slađahna ili slađana uzet za lično ime
Slobodan – prevod grčkog imena !!Eleuljerioz!! – Slobodan
Slobodanka – izvedeno od muškog imena Slobodan+ka
Slobodinka – izvedeno od Slobod(a)+inka
Slovenka – entonim uzet za lično ime
Smilja – od Smiljana
Smiljan – izvedeno od Smilj+an
Smiljana – izvedeno od naziva cveća smilj(a)+ana
Smiljanka – izvedeno od Smiljan(a)+ka
Smiljka – izvedeno od Smilj(a)+ka
Smiljko – hipokoristik od Smiljan
Sneža – od Snežana
Snežana – prevod nemačkog imena $$Schneenjittchen$$ – snežno bela
Sneška – izvedeno od Snež(a)+ka
Sozont – grčki – spasilac, ime hrišćanskog svetitelja
Soja – od Sofija
Soka – od Sofija, Sojka
Solomon – jevrejski – miroljubiv, biblijsko ime
Sonja – ruski hipokoristik od Sofija
Sotir – grčki – spasitelj
Sofija – grčki – mudrost, ime hrišćanske svetiteljke
Sofijana – izvedeno od Sofij(a)+ana
Sofka – izvedeno od Sof(a)+ka
Sofronije – grčki – blagorazuman, ime hrišćanskog svetitelja
Spasa – od Spasenija
Spasen – od Spasoje
Spasena – žensko ime prema muškom imenu Spasa
Spasenija – izvedeno od muškog imena Spasen+ija
Spasenka – izvedeno od muškog imena Spasen+k
Spasoje – 
Spira – od Spiridon
Spiridon – prevod grčkog imena !!Spuridnjn!! – ime hrišćanskog svetitelja
Srba – od Srboslav, Srboljub
Srbinko – izvedeno od Srbin+ko
Srbislav – složeno ime nastalo u vreme romantizma
Srbislava – složeno ime nastalo u doba romantizma
Srbobran – složeno ime nastalo u novije vreme
Srboje – izvedeno od Srb(a)+oje
Srboljub – složeno ime
Srbomir – složeno ime
Srdan – izvedeno od korena srd+an
Srđ – prevod grčkog imena Sergius – ime hrišćanskog svetitelja
Srđan – izvedeno od Srđ(a)+an
Srđana – žensko ime prema muškom imenu Srđan
Srebrana – izvedeno od Srebr(a)+ana
Srebren – prevod grčkog imena srebro
Srebrena – žensko ime prema muškom imenu Srebren
Sredoje – izvedeno od naziva dana sred(a)+oje
Sreja – od Sredoje, Sreten
Sreten – od prideva sretan
Sretenija – izvedeno od muškog imena Sreten+ija
Sretenka – izvedeno od muškog imena Sreten+ka
Srećko – izvedeno od imenice sreć(a)+ko
Srna – naziv životinje uzet za lično ime
Srpko – izvedeno od Srb(a)+ko
Stavra – prevod grčkog imena Stavros – krst
Stamen – pridev stamen uzet za lično ime
Stamena – žensko ime prema muškom imenu Stamen
Stamenija – izvedeno od muškog imena Stamen+ija
Stamenko – izvedeno od Stamen+ko
Stana – od Stamena, Stanislava
Stanivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Stanivoje – složeno ime od slovenskih osnova
Stanivuk – složeno ime od slovenskih osnova
Stanimir – složeno ime od slovenskih osnova
Stanimira – žensko ime prema muškom imenu Stanimir
Stanimirka – izvedeno od muškog imena Stanimir+ka
Stanisava – složeno ime od slovenskih osnova
Stanislav – složeno ime od slovenskih osnova
Stanislava – složeno ime od slovenskih osnova
Staniša – izvedeno od korena stan+iša
Stanka – izvedeno od korena stan+ka
Stanko – izvedeno od korena stan+ko
Stanoje – izvedeno od korena stan+oje
Stanojka – izvedeno od muškog imena Stanoj(e)+ka
Stanojko – izvedeno od Stanoj(e)+ko
Stanojlo – izvedeno od Stanoj(e)+lo
Stanča – izvedeno od Stan(e)+ča
Stanša – izvedeno od korena stan+ša
Staša – od Aleksandra, Anastasija, Stanislava
Staša – od Aleksandar, Stanislav
Steva – od Stevan
Stevan – isto kao Stefan
Stevana – žensko ime prema muškom imenu Stevan
Stevica – izvedeno od Stev(a)+ica
Stevča – izvedeno od Stev(a)+ča
Stepan – isto ime kao Stefan
Stepanija – isto ime kao Stefanija
Stefan – prevod grčkog imena Stefanos – …venac, ime hrišćanskog svetitelja
Stefana – žensko ime prema muškom imenu Stefan
Stefanida – prevod grčkog imena !!Stefanidh!! – …ime hrišćanske svetiteljke
Stefanija – žensko ime prema muškom imenu Stefan
Stjepan – ijekavska varijanta imena Stepan
Stoja – od Stojanka, Stojislava
Stojadin – izvedeno od korena stoj+adin
Stojadinka – izvedeno od muškog imena Stojadin+ka
Stojan – izvedeno od korena stoj+an
Stojana – žensko ime prema muškom imenu Stojan
Stojanka – izvedeno od muškog imena Stojan+ka
Stojanča – izvedeno od Stojan+ča
Stojiljko – varijanta imena Stojilko
Stojimil – složeno ime od slovenskih osnova
Stojimir – složeno ime od slovenskih osnova
Stojislav – složeno ime od slovenskih osnova
Stojko – izvedeno od korena stoj+ko
Stojna – izvedeno od korena stoj+na
Stojča – izvedeno od Stoj(a)+ča
Stojša – izvedeno od korena stoj+ša
Stratimir – 
Strahinja – izvedeno od korena strah+inja
Stracimir – složeno ime od slovenskih osnova
Strašimir – složeno ime od slovenskih osnova
Suzana – jevrejski – beli krin, biblijsko ime
Sunčica – personifikacija Sunca u savremenoj poetskoj tvorevini
Susana – jevrejski – beli krin, biblijsko ime 

T.


Tadija – prevod grčkog imena !!Ljaddaioz!! – biblijsko ime
Taja – od Tajisa, Tatjana
Tamara – jevrejski – palma, biblijsko ime
Tanasija – varijanta imena Atanasija
Tanasije – varijanta imena Atanasije
Tanasko – varijanta imena Atanasko
Tankosava – složeno ime
Tankoslava – složeno ime
Tasa – od Tanasije
Taska – izvedeno od Tas(a)+ka
Tatijana – prevod grčkog imena !!Tatiana!! – ime hrišćanske svetiteljke
Tatjana – prevod grčkog imena !!Tatiana!!
Tatomir – složeno ime
Taša – od Tanasija, Tatjana
Tašana – složeno ime od slovenskih osnova
Taško – izvedeno od Taš(a)+ko
Tvrdislava – složeno ime od slovenskih osnova
Tvrtko – izvedeno od korena tvrd+ko
Teja – od Teodor, Teofil
Teja – od Teodora
Teodor – grčki – dar od Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Teodora – žensko ime prema muškom imenu Teodor
Teodosija – žensko ime prema muškom imenu Teodosije
Teodosije – grčki – dat od Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Teoktist – grčki – onaj koji je zadobio boga, ime hrišćanskog svetitelja
Teofan – grčki – od Boga javljen, ime hrišćanskog svetitelja
Teofil – grčki – ljubitelj Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Teofila – žensko ime prema muškom imenu Teofil
Teofilo – varijanta imena Teofil
Teohar – grčki – blagodat božja, kalendarsko ime
Teša – od Teodor, Tešimir
Tešan – izvedeno od Teš(a)+an
Tešana – žensko ime prema muškom imenu Tešanu
Tešman – izvedeno od Teš(a)+man
Tijana – isto ime kao Tihana
Timotije – prevod grčkog imena Timoteos… – onaj koji poštuje Boga, ime hrišćanskog svetitelja
Tina – od Tijana, Hristina
Tiovan – varijanta imena Teofan
Tiosav – varijanta imena Tihoslav
Tioslav – varijanta imena Tihoslav
Tisa – od Tiosava
Tisa – od Svetislav, Tiosav
Tita – od Hristina
Titos – grčki – poštovan, ime hrišćanskog svetitelja 
Tića – od Tiosav, Tihomir
Tihana – izvedeno od korena Tih+ana
Tihomil – složeno ime od slovenskih osnova
Tihomir – složeno ime od slovenskih osnova
Tihomirka – izvedeno od muškog imena Tihomir+ka
Tihon – grčki – srećnik, ime hrišćanskog svetitelja
Tihosava – složeno ime od slovenskih osnova
Tihoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Tihoslava – složeno ime od slovenskih osnova
Todor – varijanta imena Teodor
Todora – varijanta imena Teodora
Todorka – izvedeno od muškog imena Todor+ka
Toma – grčki – blizanac, biblijsko ime
Tomana – izvedeno od Tom(a)+ana
Tomanija – izvedeno od muškog imena Toman+ija
Tomaš – od Toma
Tomislav – složeno ime
Tomislava – izvedeno od muškog imena Tomisalav
Tomica – izvedeno od Tom(a)+ica
Tomka – izvedeno od Tom(a)+ka
Tonja – od Tomanija
Trajanka – izvedeno od muškog imena Trajan+ka
Trajko – izvedeno od Traj(a)+ko
Trandafil – grčki – ruža
Trivan – izvedeno od Triv(a)+an
Tripun – isto ime kao Trifun
Tripun – isto ime kao Trifun
Trifko – izvedeno od Trif(a)+ko
Trifon – grčki – onaj koji voli zadovoljstvo i veselje…, ime hrišćanskog svetitelja
Trifona – žensko ime prema muškom Trifon
Trifun – varijanta imena Trifon
Trifuna – žensko ime prema muškom Trifun
Triša – od Tripun
Trofim – grčki – pitomac, ime hrišćanskog svetitelja
Tugomir – složeno ime od slovenskih osnova

Ć.


Ćetko – oblik imena Cvetko
Ćira – od Ćirilo
Ćirilo – varijanta imena Kiril

U.


Ubavka – izvedeno od prideva ubav+ka
Uglješa – najverovatnije nastalo od imena ugljen, crn
Ugrin – entonim uzet za lično ime
Ugrinka – izvedeno od muškog imena Ugrin+ka
Una – naziv reke uzet za lično ime
Uroš – madjarski ur (gospodin) + slovenski nastavak oš

F.


Fedora – varijanta imena Feodora
Fema – od Eufemija
Feodora – ruska varijanta grčkog imena Teodora
Filaret – grčki – ljubitelj vrlina, ime hrišćanskog svetitelja
Filimir – hipokoristik imena Filip
Filimon – grčki – ljubljeni, ime hrišćanskog svetitelja
Filimona – žensko ime prema muškom imenu Filimon
Filip – grčki – ljubitelj konja, ime hrišćanskog svetitelja
Filipa – žensko ime prema muškom imenu Filip
Filomena – grčko ime
Filotej – grčki – bogoljub, ime hrišćanskog svetitelja
Filotije – varijanta imena Filotej
Filja – od Filip
Fira – od Zafir
Fotije – grčki – svetlost, ime hrišćanskog svetitelja

H.


Haralampije – grčki – onaj koji blista od radosti, …ime hrišćanskog svetitelja
Hariton – grčki – lepota, ime hrišćanskog svetitelja
Hvalimir – složeno ime od slovenskih osnova
Hvalislav – složeno ime od slovenskih osnova
Hodivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Hodimir – složeno ime od slovenskih osnova
Hodislav – složeno ime od slovenskih osnova
Hranivoj – složeno ime od slovenskih osnova
Hranivoje – varijanta imena Hranivoj
Hranimir – složeno ime od slovenskih osnova
Hranisava – složeno ime od slovenskih osnova
Hranislav – složeno ime od slovenskih osnova
Hranislava – složeno ime od slovenskih osnova
Hrista – od Hristivoj, Hristifor
Hrista – od Hristina
Hristivoj – složeno ime
Hristina – prevod grčkog imena !!Hristinh!! hrišćanske svetiteljke
Hristifor – grčko ime – onaj koji nosi Hrista, …ime hrišćanskog svetitelja
Hristodul – grčki – Hristov sluga, ime hrišćanskog svetitelja
Hristofor – grčko ime – onaj koji nosi Hrista, …ime hrišćanskog svetitelja

C.


Caja – od Jelisaveta, Stanislava
Cajka – izvedeno od Caj(a)+ka
Caka – od Stamela, Stamenka
Cana – od Stana Stanislava
Cveja – od Cvetan, Cvetko
Cveta – od Cvetana, Cvetimira
Cvetan – izvedeno od korena cvet+an
Cvetana – složeno od korena cvet+ana
Cvetanka – izvedeno od muškog imena Cvetan+ka
Cvetija – izvedeno od korena cvet+ija
Cvetimir – složeno ime od slovenskih osnova
Cvetin – izvedeno od korena cvet+in
Cvetislav – složeno ime od slovenskih osnova
Cvetko – izvedeno od korena cvet+ko
Cvetoje – izvedeno od korena cvet+oje
Cvetomir – složeno ime od slovenskih osnova
Cvetoslav – složeno ime od slovenskih osnova
Cvija – od muškog imena Cvijan
Cvijan – izvedeno od Cvij(a)+an
Cvijeta – ijekavska varijanta imena Cveta
Cvijetin – ijekavska varijanta imena Cvetin
Ceca – od Svetlana, Cecilija
Cila – od Vasilija, Cecilija
Cica – od Milica, Slavica
Cmilja – od Cmiljana
Cmiljana – varijanta imena Smiljana
Cmiljka – varijanta imena Smiljka
Coja – od Stanojka, Stoja
Cojka – od Coj(a)+ka
Coka – od Slobodanka, Stanojka
Crnomir – složeno ime od slovenskih osnova
Crnomuž – složeno ime od slovenskih osnova

Č.


Čarna – pridev čarna u značenju crna uzet za lično ime
Časlav – složeno ime od slovenskih osnova
Časlava – složeno ime
Časlavka – izvedeno od muškog imena Časlav+ka
Čedomil – složeno ime od slovenskih osnova
Čedomilj – varijanta imena Čedomil
Čedomir – složeno ime od slovenskih osnova
Čedomirka – izvedeno od muškog imena Čedomir+ka
Čolak – zaštitno ime, turski – sakat u ruku 
Čudomil – složeno ime od slovenskih osnova
Čudomir – složeno ime od slovenskih osnova

Š.
Šana – od Aleksandra, Dušana
Šaul – jevrejski – izmoljen od Boga, biblijsko ime
Špira – od Spiridon
Špiro – kao Špira
Šćepan – varijanta imena Stjepan
Šćepanija – varijanta imena Stefanija
Šujica – izvedeno ime
Tara – da bude lepa kao reka Tara i planina Tara