Molitvenik

O Molitvi

SV. JOVAN ZLATOUST
Svi ljudi imaju potrebu za molitvom, više nego što drveće ima potrebu za vodom. Zato što niti drveće može da daje plodove ukoliko ne upija vodu kroz korenje, niti ćemo mi moći da donosimo skupocene plodove pobožnosti ukoliko se ne napajamo molitvom. Zato treba i kada ustanemo iz postelje da preduhitrimo sunce službom Bogu; i kada sedimo za stolom radi obeda i kada se spremamo za počinak. Ili bolje rečeno – svakog časa treba da uznosimo molitvu Bogu, prelazeći tako pomoću molitve jedan put koji je jednak dužini dana.

Antioh Pandekt
Ako su demoni preklinjali Gospoda da ih ne pošalje u bezdan i molba im beše ispunjena, koliko li će pre biti uslišene molitve nas koji smo se obukli u Hrista, kada se molimo da se izbavimo od umne (duhovne) smrti? Posvetimo se stoga, molitvi, jer je velika njena sila.

Molitva Gospodnja - Oče Naš

Oče naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja
i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Simbol Vere

Verujem u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

 

I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog sa Ocem, kroz koga je sve postalo;

 

Koji je radi nas ljudi i našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

 

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, njegovom Carstvu neće biti kraja.

 

I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

 

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućeg veka. Amin.

Bogorodice Devo

Bogorodice djevo, raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom; blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših..

Isusova Molitva

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji,
pomiluj me grešnog (grešnu).

Molitva u Svako Doba

Hriste Bože, kome se u svako vreme i svakog časa klanjaju i koga slave na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi, mnogomilostivi, mnogosažaljivi, koji prevednike ljubiš, a grešnike miluješ i sve zoveš spasenju obećanjem budućih dobara.

Ti Gospode, primi i naše u ovaj čas molitve i upravi život naš zapovestima Tvojim, duše naše osveti, tela očisti, rasuđivanja ispravi, misli razbistri i izbavi nas od svake žalosti, zla i bola; ogradi nas svetim Tvojim anđelima, da njihovim mnoštvom čuvani i vođeni stignemo do jedinstva vere i poznanja nepristupne Tvoje slave, jer si blagosloven u vekove vekova . Amin.

Molitve pre i posle doručka

Moltva pre doručka

(Prekrstivši se, reci molitvu:)

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
(Prekrstivši se, sedi za sto.)

Molitva posle doručka

(Ustavši od stola, preksti se i reci:)

Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga-Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.
(I prekrsti se.)

Molitve pre i posle ručka

Molitva pre ručka

(Prekstivši se očitaj ovu molitvu:)

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

Oče naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja
i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

(zatim)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj.

(triput)


Molitvama svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nas. Amin.

( Potom se preksti i sedi za sto)( ako je prisutan sveštenik , po : Gospode pomiluj , reci : Oče Blagoslovi! , ako je prisutan episkop: Vladiko sveti blagoslovi! a sveštenik blagosilja:

Hristose Bože, blagoslovi jelo i piće slugu Tvojih jer si svet svagda,sada i uvek i u vekove vekova. Amin.)

Molitva posle ručka

(ustavši od stola i prekstivši se očitaj:)
Blagodarimo Ti, Hriste Bože naš, što si nas nahranio zemaljskim Tvojim dobrima; ne liši nas ni Tvog nebeskog carstva , no kao što si došao među Tvoje učenike, darujući im mir, dođi i nama i spasi nas.

(zatim)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj.

( i ostalo kao na kraju molitve pre jela)
(ako je prisutan sveštenik, završava: Blagosloven Bog koji nam je milostiv i od svojih bogatih darova nas hrani svojom blagodaćz i čovekoljubljem svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.)

Molitva pre i posle večere

Molitva pre večere

(prekstivši se očitaj)

Ješće ubogi i nasitiće se, i proslaviće Gospoda koji Ga traže; živa će im biti srca u vekove vekova.

Slava Ocu…. (kao na kraju molitve pre ručka)

Molitva posle večere

(Ustavši od stola i prekstivši se očitaj:)

Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza sa nalazi nebesnim hlebom, Hristom Bogom našim; svaki koji jede od njega ne umire, kao što je reče Hranitelj sviju. (zatim) Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, Tebe što Boga – Slovo neporočno rodi, suštu Bogorodicu mi Te veličamo. (potom) Razveselio si nas, Gospode, tvorevinama Tvojim i delima ruku Tvojih obradovasmo se. Svetlost lica Tvoga posta znak na nama, Gospode. Dao Si mi veselje u srce. Od ploda pšenice, vina i ulja svoga umnožiše se*. U miru ću i leći i zaspati, jer me Ti Sam, Gospode, nastani u pouzdanju. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i svagda i u svevekove vekova. Amin.

(ako je prisutan sveštenik, završava:

S nama je Bog Svojom blagodaću i čovekoljubljem sada i svagda i u vekove vekova. Amin.)

Molitva Svetom Duhu

Care Nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Molitva Majci Božijoj

(Starca Nikona Jerusalimca, Gorički zbornika XV vijek)

Primi sveblagomoćna, Prečista Vladičice Bogoroditeljko, časne darove. I tebi jedinoj prikladne, od nas nedostojnih slugu Tvojih; od svih pokoljenja izabrana, koja si se od svih stvorenja nebeskih i zemaljskih uzvišenija javila, svetija od heruvima, i od serafima slavnija, od pamtivijeka skrivena tajna, i anđelima nepoznata, koja si od anđela radost primila! Koju pohvalu da ti prinesemo, Prečista? Kako da te nazovemo, Bogorodice?

Jer Proročkih riječi saglasje slušali smo mi o Tebi, anđelsko stajanje pred Tobom [gledali] sa strahom i trepetom, čedno [rodivši (začelom)], jer nosiš tijelo čovječje [primivšega] i onog koji nosi sve i sva, i koji je propovijedi svih svetih o tebi ispunio. Vladičice, ne prezri malo moljenje moje, sagriješismo, da ne poginemo.

Ti si zastupnica rodu čovječijem, jer si rodom milostiva i koja si milostivoga rodila. Prečiste usne otvori i milostivom molitvom umoli Ga za nas. Ti koja si čistija od sunca i koja si zasijala da nas ogriješ, nas koji sjedimo u tami, Tvoje najmilostivije zastupništvo pred Njega stavljamo, da nas prečistim Tvojim molitvama izbavi one grozne i strašne muke u Dan njegovog [drugog] Dolaska.

Molitva Anđelu Čuvaru

Molitva Anšelu čuvaru 1

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što Ti sagreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga Isusa Hrista i svih Svetih. Amin.

Molitva Anđelu Čuvaru 2

Sveti nđele Hristov, padajući ničice pred tobom molim ti se, Čuvaru moj sveti, koji si meni grešnome dat od svetoga krštenja, da mi čuvaš dušu i telo. Svojom lenjošću i svojim rđavim navikama ja razgnevih tvoju prečistu svetlost, i oterah te od sebe svim gadnim delima, lažima, klevetama, zavišću, osuđivanjem, ohološću, nepokornošću, mržnjom na braću, zlopamćenjem, srebroljubljem, preljubom, jarošću, tvrdičlukom, nenasitim prejedanjem, opijanjem, brbljanjem, rđavim i lukavim mislima, gordeljivošću, i pohotljivim besnilom, imajući volju za svaku telesnu požudu. O, da zle naklonosti moje, kakve nema ni u nerazumnih životinja! Ta kako možeš pogledati na mene, ili pristutšti meni kao smrdljivom psu?

Kakvim ćeš očima, Anđele Hristov, pogledati na mene kada sam se užasno zapleo u odvratna dela? Ta kako ću već moći da molim oproštaj za svoja gorka, zla i rđava dela, u koja padam danonoćno i svakog časa? No molim ti se, padajući ničice pred tobom, Čuvaru moj sveti. smiluj se na mene grešnog i nedostojnog slugu svog (ime); budi mi pomoćnik i zaštitnik od mog zlog protivnika, svetim tvojim molitvama, i učini me učesnikom u carstvu Božjem sa svima Svetima, svagda, i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Molitva za Zaštitu od Nečiste Sile

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, ogradi me svetim Tvojim Angelima i molitvama Sveprečiste Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije, silom Časnog i Životvornog Krsta, Svetog Arhistratiga Božjeg Mihaila i ostalih Nebeskih sila besplotnih, Svetog Proroka i Preteče, Krstitelja Gospodnjeg Jovana, Svetog Apostola i Jevanđeliste Jovana Bogoslova, Sveštenomučenika Kiprijana i mučenice Justine, Svetitelja Nikolaja, arhiepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, Svetitelja Lava, episkopa Katanskog, Svetitelja Josifa Belgorodskog, Svetitelja Mitrofana Voronješkog, prepodobnog Sergija, igumana Radonješkog, prepodobnog Serafima, Sarovskog Čudotvorca, Svetih mučenica Vere, Nade i Ljubavi i majke njihove Sofije, svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane i svih svetih Tvojih, i pomozi meni, nedostojnom rabu Tvojemu (ime onog koji se moli), da me izbavi od svih nasrtaja neprijateljskih, od svake mađije, čarolije, vračanja i od lukavih ljudi, da ne uzmognu učiniti meni zla nikakvoga.

Gospode, svetlošću Tvojeg blistanja sačuvaj me ujutru, preko dana, naveče i kada san dolazi, i silom blagodati Tvoje odvrati i udalji zla svaka nečista koja dejstvuju po nagovoru đavola. Ko je tako mislio i činio – vrati njihovo zlo nazad u pakao, jer Tvoje je Carstvo i Sila, i Slava, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Molitva za Upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju. I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uzašiljemo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Molitva za Srpski Narod

Spasi, Gospode, narod svoj, i spasi mene. Ako ne spaseš narod Tvoj i moj, a spaseš mene, ja ću se u Raju osećati u tuđini. Usliši, Gospode, molitvu pravednika Tvojih Save i Nemanje, te grešni narod spasi Tvoj, iako je grešan. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivokletnika, tako spasi i Beograd od bezvernika, da se glasi spasenje od Tebe, a ne od ljudi. Iznemože narod Tvoj od čekanja, ne kušaj do kraja strpljenje njegovo, Gospode. Gospode, iznemože narod Tvoj od čekanja. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih, ne možemo da kopamo, a da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. Nema njive koja nije groblje, niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. Sva je srpska zemlja groblje. Smiluj se, Gospode i spasi narod svoj, sa mnom ili bez mene. Amin.

(Vladika Nikolaj Velimirović)

Molitva za Decu

Gospode Isuse Hriste, Koji si Sam bio Dete, i Koji si decu voleo i blagosiljao, pomiluj i spasi decu našeg vremena, da se nekrštena krste, a krštena dase verom u Tebe i ljubavlju prema Tebi utvrde. Spasi, Gospode, onu decu koju njihovi neverujući ili zloverni roditelji kvare bezbožjem ili zloverjem i odvlače ih od Tebe, Koji si jedini Spas i Izbavitelj njihov.

Spasi, Gospode, i onu decu koju bezdušni zli učitelji, bezbožni ili zloverni, udaljuju od Tebe Tvorca njihovog, i uvode u društvo dušom ogubanih. Spasi, Gospode, onu decu čije čiste duše oskrvnjuje svaki nemoralna ulici i razvrat u pozorištu, na televiziji i u bioskopu. Spasi ih od ovih nečistota. Spasi, Milostivi, i onu dečicu bez roditelja koja su pala pod ruku surovih staratelja, zlih očuha i maćeha spasi ih od slušanja hulnih reči i gledanjazlih dela.

Pomozi, Svemogući, da deca uzrastu i sazru za sinovstvo Božije i građanstvo Nebeskog Grada na večno spasenje, a u Tvoju slavu i hvalu. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marija! Gospod s Tobom, Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven plod utrobeTvoje, jer si Spasa rodila duša naših!

Molitva za One koji Putuju

Tropar, glas 2:

Ti koji si Put i Istina , Hriste, pošalji za saputnika Angela Svoga slugama Svojimsada, kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovredne sačuvana slavu Tvoju od svakoga zla u svakoj dobroj sreći, molitvamaBogorodice, jedini Čovekoljupče.

Kondak, glas 2:

Luki i Kleopi saputnikbio Si, hodi sada zajedno sa slugama Tvojim koji da putujužele, od svake ih zle napasti izbavljajući. Jer Ti kao Čovekoljubacsve možeš.

Molitva:

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ satobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojomu Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Tesmerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim putujblagodatno. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara pošalji,da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih inevidivih neprijatelja i na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje,i da nas mirno i srećno i zdravo provede i bezmetežno kućivrati. I daj slugama Tvojim da svu svoju dobru nameru zablagougađanje Tebi srećno u slavu Bogu ispune. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa BespočetnimOcem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim TvojimDuhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.

Molitva za Bolesnika

Blagosloven si, Gospode Bože naš, lekaru duša i tela, koji i nemoći i bolesti naše na telu svom ponese, čijom se ranom mi iscelismo, pastiru dobri, koji dođe da izgubljenu ovčicu tražiš i koji iznemoglima daješ utehu i život sa vaskrsenjem; Ti si se u poslednje vreme učovečio i Bog Reč se sa telom na zemlji javio i sa ljudima poživeo radi ljudskog spasenja.

O, Gospode, Ti na visinama živiš i na smirene gledaš; kao što si nekada primio Jezekijinu molitvu i suze, podigao ga sa bolesničkog odra, i produžio mu život za petnaest godina; kao što si preko proroka Jeliseja očistio od gube Neemana Sirca, i vaskrsao Sunamićankina sina; i kao što si Petrovu taštu od groznice izbavio; i zapovešću svojom gubave isceljivao; i dodirom haljine svoje iscelio od bolesti ženu, bolesnu dvanaest godina od tečenja krvi; i zbog vere kapetanovog slugu ozdravio; i udovičina jedinca sina iz mrtvih vaskrsao i predao ga majci njegovoj živa i zdrava; i Hananejkinu kćer od svirepog zloduha oslobodio; i pomazavši kalom oči slepom od roćenja, vid mu povratio; i četvorodnevnog i ljubljenog prijatelja tvog Lazara oživeo i dao ga sestrama njegovim; kao što si nekada dao vlast Apostolima tvojim da bolesne isceljuju i gubave čiste; kao što si carinike opravdao, i prikovan na krstu, raj si obećao razbojniku, Ti koji uzimaš na sebe grehe sveta; kao što si preko vrhovnih Apostola tvojih Petra i Jovana kod Krasnih vrata hromoga iscelio, i Tavitu iz mrtvih vaskrsao, i Evtiha Pavlom oživeo, i od gujina ujeda Pavlovu ruku nepovređenom sačuvao, i preko Pavla apostola tvoga krepkom rukom svojom oca Puplijeva od vatre i groznice iscelio, tako i sada, neiskazanim čovekoljubljem svojim i uobičajenim milosrđem svojim isceli slugu tvoga (ili: sluškinju tvoju) (ime) od njegovih (ili njenih) duševnih patnji. Molimo Ti se i preklinjemo Te, razreši, oprosti sluzi tvome (ili: sluškinji tvojoj) sva bezakonja za koja Te moli, i isceli ga od strasti, očisti od svake prljavštine tela i duše, ugasi vatru u njemu (ili u njoj) rosom milosti tvoje; oprosti mu ako koju zapovest tvoju naruši kao čovek koji telo nosi i telesno živi, ako sagreši pred Tobom danju ili noću, voljno ili nevoljno, svesno ili nesvesno, ili se um njegov povredi pogledom očiju ili sluhom ušiju ili mirisanjem ili nečim drugim, te sagreši i telom i duhom, i otuđi se od volje tvoje, no Ti sam, Gospode, kao blag i čovekoljubiv, podigni ga od opake bolesti i patnje.

O, Vladaru Gospode, usliši nas grešne sada, i kad god Te prizovemo; pogledaj kao blag i ne pomeni bezakonja njegova prva, i izbavi njega (ili nju) i nas od večnih muka, i očisti njega i nas od svake rđave namere, i usta njegova (ili njena) neka veličaju Tebe, i usne njegove neka slave Tebe, i ruke njegove (ili njene) ukrepi na vršenje zapovesti tvojih, i noge njegove povedi putem tvojim, i sve udove i razum njegov (ili njen) utvrđujući molitvama prečiste Majke Tvoje i svih Svetih tvojih.

Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Molitva za prijatelje Predobri Bože , molim Te , iskaži svoju dobrotu svima, koji me zbog Tebe ljube , koji se za mene žrtvuju i zbog mene trpe tjelesne i duševne boli. Udijeli snage svima kojima je potrebna Tvoja pomoć , usliši žellje onih kojima sam obećao da ću se za njih moliti ili za koje sam dužan moliti. Ja ih sve ljubim nebeski Otče , jer ih Ti ljubiš. Ti si mi ih dao kao braću i sestre u Hristu i hoćeš da ih ljubim kao što ih Ti ljubiš. Pošalji nam svima svoga Svetoga Duha ljubavi, da bismo u slozi ispunili Tvoju svetu volju. Amin.

Molitva Časnome Krstu

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome! Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika. O! prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

Majčina Molitva

Oče sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrišeno Ti se molim za decu koju Si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje Ime proslavljalo u njima.

Uputi me Tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga Svetog Imena, a na korist ostalih ljudi. Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to- O Gospode, prosveti razum moje dece Tvojom Premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole. Usadi u srca njihova stah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez gresnosti. Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom. Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži.

Blagoslovi moju decu, da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi. Neka bi njihovi Anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova. A kad moja deca pogreše pred Tobom, ne oreni Svoje Lice od njih, nego, prema tvome velikom Milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha. Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje. Sčuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog.

O, Dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece. Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred Tebe u dan Strašnog Suda Tvoga, i da Ti bez staha kažem: Evo me Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog sveta AMIN.

Molitva za Žive - Pomenik

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji u Svojoj prevelikoj milosti i čovekoljublju slušaš molitve onih koji Tebi pripadaju svim srcem svojim, prikloni uho Svoje i čuj molitvu moju koju Ti smerno uznosim: Sačuvaj, Gospode, Crkvu Tvoju Svetu, Vaseljensku i Apostolsku, utvrdi je i ukrepi, umnoži je i u miru sohrani, i učini je nepobedivom u sve vekove. Spasi Gospode i pomiluj Patrijarha našega (ime), visokopreosvećene i preosvećene Arhiepiskope, Mitropolite i Episkope Pravoslavne, jereje i đakone i sav klir crkveni, koje si postavio da pasu slovesno Tvoje stado i molitvama njihovim pomiluj i spasi mene grešnoga. Spasi, Gospode, i pomiluj oca moga duhovnoga (ime) sa svom bratijom njegovom i molitvama njihovim mene sirotog pomiluj.

Spasi, Gospode, i pomiluj monahe i monahinje Pravoslavne u svim mestima njihovog podvizavanja i služenja Tebi i molitvama njihovim pomiluj me. Spasi, Gospode, i pomiluj stare, kojima nema ko da pomogne, i mlade, nište i sirote, udovice, bolesne i ucveljene, one u nevoljama i u ropstvu, i u tamnicama zatočene i osobito one koje progone Tebe i vere Pravoslavne radi jezici bezbožni, odstupnici i jeretici, njih koji su sluge Tvoje, i pomeni ih, poseti, ukrepi, uteši i brzo im silom Svojom olakšanje, slobodu i izbavljenje podaj.

Spasi, Gospode, i pomiluj one koji nam dobro tvore, vole nas i hrane, ukazujući nam milost, i koji nam zapovediše nedostojnima i koji nas uspokojavaju i učini milost Svoju na njima, darujući im ispunjenje svih moljenja koja su im na spasenje i večnih dobara primanje. Spasi, Gospode, i pomiluj one koje ja bezumljem svojim sablaznih i od puta spasonosnoga odvratih, na dela zla i neprilična navedoh. Božanstvenim promislom Svojim na put ih spasenja opet vrati.

Spasi, Gospode, i pomiluj one koji mi pakoste i vređaju me i iskušenja mi prave, i ne ostavi ih da poginu zbog mene grešnoga. One koji odstupiše od vere Pravoslavne i pogibeljnim jeresima zaslepljene svetlošću poznanja Tvoga prosvetli i Svetoj Tvojoj Apostolskoj Crkvi prisajedini.

Spasi, Gospode, i pomiluj i daruj zemaljska i nadzemaljska dobra Tvoja deci mojoj i supruzi (suprugu) mome, roditeljima, braći i sestrama mojim, srodnicima po telu i duhu.

(Zatim sa molitvenom pažnjom čitaj niže upisana imena živih na zemlji, za koje se moliš).