Molitve pred Sveto Pričešće

Molitve pred Svetim sveštenikom Pre Dana pričesti, posle večernje molitve, treba da pročitamo ove molitve:

Gospode, Gospode Isuse Kriste, naš Bog, jedini koji imaš moć da oprosti ljudima grehe, kao blage i ljubavne, preplavi sve moje svesne i nesvesne grehe, i ja ću biti zadovoljan sa zajedništvom sa tobom, božanskim i preobraženim, očišćenim i životvornim Misterijama Tvojim, ne na kaznu, ni na muke, ni na umnožavanje grehova, već na pročišćavanje, i osveženje, i kolotečin budućeg života i carstva, na zaštitu i pomoć, i na poraz neprijatelja, na istrebljenje mnogih mojih greha. Jer vi ste Bog milosti, milosti i ljubavi, i mi vam donosimo slavu kod Oca i Duha Svetoga, sada i zauvek i zauvek i zauvek. Amin.

Gospode Isuse Kriste, Bože moj, oprosti mi, ostavi, očisti i oprosti mi grešnu i nepotrebnu i bezvrijednu blagost mojih prijestupa i prijestupa i prijestupa mojih, koje si ti od mladosti mojega do današnjeg dana i vremena sagriješio, bilo svjesno ili nesvjesno , bilo rečima ili delima, mislima i mislima i poduhvatima, i svim njihovim osećanjima.

I sa molitvama pročistača i molitvama tvoje majke Marije, koja te je čudesno rodila, jedine nedostojne nade i zaštite i spasenja moje, moći ćeš da me opustiš surovim, besmrtnim, životvornim i strašnim misterijama za tvoje grehe, oslobađanje grehova i večni život; za osveženje i prosvetljenje, snagu, isceljenje i zdravlje duše i tela, i za uništenje i potpuno izvršenje mojih zlih misli i misli, i pohvala, i noćnih snova, tamnih i zlih duhova. Za Tvoje kraljevstvo i moć, i slavu, i čast, i dar, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i zauvek iu vijeke vjekova. Amin.

Ujutro, na dan Svete Pričesti, prije odlaska u crkvu, treba pročitati ovu molitvu, koja se čita u crkvi neposredno prije Svete Pričesti:

Verujem, o Gospode, i priznajem da si ti zaista Hrist, Sin živog Boga, koji je došao na svet da spasi grešnike, od kojih sam ja prva. I dalje verujem da je ovo samo čisto telo tvog tela, i da ovo samo čisti vašu krv. Zato se molim: Oprostite mi i oprostite mi moje greške, voljne i beskonačne, učinjene rečju, delimično, svesno i nesvesno, i drago mi je da se bez osude obavežem da ću očistiti svoje tajne za oproštenje greha i večni život.

Primite me danas, Sine Božji, za propovednika tajne Tvoje večere, jer ja neću reći tajnu vašim neprijateljima; niti ću vam dati useve kao što je Juda, ali kao pljačkaš priznajem Vama: Znači, Gospodine, u svom kraljevstvu. Neka sakrament tvojih svetih tajni, o Gospode, ne bude osuđen ili osuđen, već za isceljenje duše i tela. Amin.