Molitve nakon Svetog Pričešća

Po dolasku kući, posle Svetog pričešća, a pre ručka, treba pročitati i ove molitve:

Slava Tebi Bože!

Slava Tebi Bože!

Slava Tebi Bože!

Tvoje sveto Telo, Gospode Isuse Hriste Bože naš, naka mi bude na život večni i prečista Krv Tvoja na otpuštenje grehova. Neka mi ovo pričešće bude na zdravlje, radost i veselje; i na Tvom strašnom drugom dolasku udostoj mene grešnikada stanem s desne strane slave Tvoje, zastupništvom prečiste Majke Tvoje i svih svetih Tvojih.

Vladaru Hriste Bože, Care vekova i tvorče svega, blagodarim Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim. Molim Te, Blagi i Čovekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u senci krila Tvojih, i daruj mi da se čistom savešću do poslednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštanje grehova i na život večni. Jer si Ti hleb života, izvor svetinje, davalac dobara, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.