CRKVENI ODBOR

  • DRAGAN STOJANOVIĆ (PREDSEDNIK)
  • DUŠANKA NIKOLIĆ (PREDSEDNICA KOLA SRPSKIH SESTARA)
  • BORO STANKOVIĆ
  • ŽELJKO SAVIĆ (SILKEBORG)
  • DUŠANKA TOT (BLAGAJNIK I SEKRETAR)
  • ILIJA RADIČANIN
  • DRAGANA KESERIĆ (SUPLEANT I SEKRETAR)
  • ILIJA RADIČANIN (SUPLEANT)