Драга браћо и сестре у недељу 9. јуна са почетком у 12:00 у
просторијама нашег храма одржаће се годишња скупштина са сљедећим
дневним редом:

– Избор диригента скупштине
– Годишњи извјештај
– Усвајање извјештаја о финансијском пословању парохије за 2018. годину.
– Избор ревизора
– Избор благајника за Црквени одбор
– Разно

Приједлоге за тачку разно можете послати на svestenik@svetigeorgije.dk најкасније до 3.јуна 2019 г.

Добро нам дошли!